Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 3913 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1723

 • Pismo ogólne
 • Zagłosuj na projekt z powiatu głubczyckiego! Razem możemy więcej!
  ... Drodzy Mieszkańcy, los projektów dla powiatu głubczyckiego w ramach ...... szałkowskiego Budżetu Obywatelskiego jest ...... w waszych rękach! ...... Początek głosowania już 24 kwietnia. ...... sp; Głosować może każdy mieszkaniec powiatu ...... Głosujemy tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy – jeden na zdanie ...... i jeden na zadanie subregionalne. ...... Formy głosowania: wrzucenie karty do urny w ...... Marszałkowskim Województwa Opolskiego lub w punkcie informacyjnym w Urzędzie ...... skim w Głubczycach, ul. ...... Niepodległości 14 elektronicznie na stronie internetowej www. ...... skie. ...... korespondencyjnie na adres UMWO: Urząd Marszałkowski Województwa ...... skiego ul. ...... Piastowska 14 45- 082 Opole Poniżej ...... sp;się karta do głosowania dla ...... szkańców powiatu głubczyckiego: UWAGA – w ...... sowaniu będą honorowane wyłącznie karty ...... A4 wydrukowane dwustronnie! ...
 • Notatka z wyboru inspektora nadzoru
  ... z wyboru inspektora nadzoru ...
 • Plenerowa Scena Głubczyckich Dni Kultury
 • KONKURS na amatorski filmik reklamowy promujący ideę Cittaslow
  ... się Festiwal Miast Cittaslow w Kaletach. ...... W związku z tym powstał pomysł na tegoroczny konkurs dla miast na ...... szy filmik amatorski przedstawiający ideę ...... slow. ...... Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i do udziału w konkursie. ...... należy do Międzynarodowego stowarzyszenia „Cittaslow – Międzynarodowa sieć ...... Życia” Regulamin konkursu I. ...... Postanowienia ogólne 1. ...... Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs na ...... ski filmik reklamowy promujący ideę Cittaslow ...... dalej "konkursem"). ...... Organizatorem konkursu jest Biuro Polskiej Krajowej sieci Miast Cittaslow. ...... Cel konkursu Celem konkursu jest promocja idei Cittaslow, w tym ukazanie m. ...... przeciwstawienia się globalizacji miast, wspierania różnorodności kulturalnej, ochrony ...... ska naturalnego, promocji tradycyjnych ...... produktów i rzemiosła oraz dążenia do poprawy jakości życia ...... szkańców małych miasteczek. ...... Zasady uczestnictwa w konkursie 1. ...... sp;W Konkursie  mogą wziąć udział ...... szkańcy miast członkowskich Polskiej Krajowej ...... sieci Cittaslow. ...... sp;Do konkursu mogą być zgłoszone filmiki ...... które spełniają łącznie następujące warunki: a. ...... sp;promują ideę sieci miast Cittaslow; b. ...... sp;są przeznaczone do publikacji w Internecie; ...... sp;wykorzystanie w nagraniu ujęcia muszą ...... pochodzić z miasteczek Cittaslow. ...... sp;Każdy uczestnik konkursu może zgłosić ...... symalnie 3 różne tematycznie spoty. ...... sp;Tematyka jest dowolna. ...... Film musi jednak zawierać w sobie elementy promocji idei Cittaslow, w ...... szczególności nawiązujące do zagadnień ...... sanych w p. ...... sp;Film zgłoszony do konkursu musi spełniać ...... stępujące warunki techniczne: a. ...... sp;format zapisu: mpg, mov, avi, H. ...... sp;czas trwania: od 30 sek. ...... sp;spot reklamowy może być nakręcony kamerą ......   IV. ...... sp; Zgłoszenia 1. ...... sp;Termin nadsyłania filmów upływa w dniu 4 ...... sp;Filmy można przesłać za pomocą poczty ...... na adres: cittaslow@warmia. ...... bądź pocztą na dowolnym nośniku na poniższy adres: Departament Turystyki, Biuro ds. ...... Cittaslow Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ...... sztynie 10-562 Olsztyn ul. ...... sp;Koszty dostarczenia filmów pokrywa osoba ...... udział w konkursie. ...... sp;Organizator nie zwraca nadesłanych ...... sp;Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność ...... naruszenie praw osób trzecich w związku z wykorzystaniem filmu ...... w sposób, wskazany w pkt IV, ust. ...... 6 niniejszego regulaminu. ...... W żadnym przypadku zgłoszony film nie może posiadać wad prawnych, a w szczególności nie ...... naruszać praw osób trzecich. ...... sp;Do filmików  należy dołączyć: ...... sp;informację zawartą w formularzu stanowiącym ...... sp;zgodę na publikację wizerunku zawartą w ...... stanowiącym zał. ......   V. ...... sp; Nadesłane filmy poddane zostaną ...... przez komisję konkursową powołaną do tego celu przez organizatora. ...... sp; W skład Komisji wejdą przedstawiciele: ...... miasta Kalety, Biura ds. ...... Cittaslow oraz Polskiej Krajowej sieci Miast Cittaslow. ...... sp; Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ...... sp;20 maja 2017 r. ...... sp;podczas Festiwalu Miast Cittaslow w ...... sp;W konkursie przyznane zostaną nagrody na I, ...... i III miejsce oraz dodatkowo trzy wyróżnienia. ...... sp;Laureat konkursu otrzyma puchar oraz ...... sp;Zdobywcy II i III miejsca oraz wyróżnień – ......   VII. ...... Postanowienia końcowe 1. ...... sp;Udział w konkursie oznacza akceptację ...... stanowień niniejszego regulaminu. ...... Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura ds. ...... Cittaslow. ...... sp;    ...
 • XI Międzynarodowy Festiwal Młodych Pianistów
 • Ogłoszenie Starosty Głubczyckiego z dnia 19 kwietnia 2107 - Zapytanie ofertowe sporządzenie operatów
 • Ogólnopolski sukces mieszkanki powiatu głubczyckiego
  ... s XXXI sesji Rady Powiatu, która odbyła się 6 ...... starosta Głubczycki Józef Kozina i Przewodniczący ...... Powiatu stanisław Krzaczkowski przekazali na ręce Pani Ludmiły Buczek ...... Koordynującej w głubczyckim szpitalu, list gratulacyjny oraz upominek dla Pani ...... Bryły-Warzechy za zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie „Wzorcowo ...... sukces jest ogromy z uwagi na fakt, iż w konkursie ...... udział przedstawiciele środowiska medycznego z całej Polski, w tym m. ...... ze szpitali klinicznych. ...... Praca laureatki opublikowana zostanie w czasopismach medycznych, jako wzór kompleksowej ...... Warto wspomnieć, iż Pani Katarzyna Bryła-Warzecha ...... wszelkich starań, aby efekty jej pracy były jak ...... sze. ...... Niesie bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi, jednocześnie ...... do swojej pracy innowacyjne rozwiązania w ...... ran ostrych i przewlekłych, aby pomóc choremu i ...... najbliższym. ...... Gratulujemy sukcesu i życzymy dalszego rozwoju zawodowego! ...
 • wszczęcie postępowania - zmiana pozwolenia wodnoprawnego dla ZUG Elektromet - pobór wody podziemnej
  ... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;  Głubczyce, dnia 18. ......   ZAWIADOMIENIE O WsZCZĘCIU POsTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO     ...... sp;       ...... starosta Głubczycki, działając na podstawie ...... 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. ...... 127 ust. ...... 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity Dz. ...... sp;   Zawiadamia że na ...... sek Pani Moniki Jurkiewicz – Pełnomocnika ...... ELEKTROMET Wojciech Jurkiewicz w Gołuszowicach zostało wszczęte postępowanie ...... stracyjne w sprawie zmiany pozwolenia ......                ...... starosty Głubczyckiego Nr OŚ. ...... z utworów czwartorzędowych za pomocą studni kopanej nr 1 zlokalizowanej na działce ...... nr 151/7 obręb Gołuszowice. ......             Równocześnie ...... o uprawnieniach stron wynikających z art. ...... 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości ...... składania uwag i wniosków w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. ......   Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez ...... szczenie w publicznie dostępnym wykazie danych ...... stronie BIP starostwa Powiatowegow Głubczycach : www. ...... przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu ...... skiego w Głubczycach. ......             ...
 • Głubczycki Szpital drugi w Polsce
  ... samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ...... Głubczycach zajął II miejsce w Rankingu szpitali Publicznych. ...... Podczas uroczystej Gali zostały wręczone statuetki dla zwycięzców rankingu. ...... Ranking przeprowadzany jest co roku i obejmuje trzy grupy szpitali o ...... Założeniem rankingu jest docenienie jednostek publicznych, które wykazują się wysoką ...... a jednocześnie mają dobre wyniki finansowe. ...... Placówki oceniane są pod względem efektywności aktywów, ...... sprzedaży i dynamiki kontraktu z NFZ. ...... sp;szpital Powiatowy sklasyfikowany został w ...... Dużym sukcesem jest fakt, iż przed laty szpital był w trudnej sytuacji finansowej, a ...... groziła mu fizyczna likwidacja natomiast dziś dobrze prosperuje. ...... Dyrektor szpitala Adam Jakubowski podczas odbierania statuetki podkreślił, iż uniknął ...... szpitala dzięki zatrudnieniu kompetentnych ...... możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój, ...... którym udało się uaktywnić diagnostykę. ...... Również oddział ginekologiczno-położniczy zyskał wyspecjalizowaną kadrę, co przełożyło się ...... wzrost liczby porodów o połowę. ...... Placówka cały czas się rozwija, 5 lat temu powstała neurologia, a ...... są na bieżąco remontowane, dzięki czemu w ostatnim czasie przekazano do użytkowania ...... Inwestycje w termomodernizację, wymianę ...... na ledowe, w pompy ciepła, wiatrak usadowiony na budynku stanowią inteligentny ...... system zarządzania. ...... Obecnie przed szpitalem powstał podjazd dla karetek, którego konstrukcja ...... jest w całości bateriami fotowoltaicznymi. ...... Jest to pionierskie rozwiązanie na skalę kraju. ...... Ponad to na budynku szpitala zamontowane są żaluzje zewnętrzne, które są sterowane za ...... systemu BMs. ...... Pozwoli to w sposób oszczędny zarządzać gospodarką cieplną szpitala. ...... Poza wsparciem finansowym z budżetu Powiatu lecznica pozyskuje ...... szpital złożył trzy kolejne wnioski na dofinansowanie, które chce wykorzystać ...... zakup nowej aparatury, wyposażenia a także dalszą informatyzację. ...... Inwestycje mają za zadanie poprawić warunki ...... pacjentów, umożliwić lepszą i szybszą diagnostykę. ...... W karetkach już od dawna funkcjonuje system, dzięki któremu wyniki wykonywanych badań ...... od razu trafiają do Polsko-Amerykańskiej Kliniki serca do diagnozy. ...... Droga do sukcesu nie była prosta, ale jak widać możliwa. ...... Jak podkreśla dyrektor szpitala na sukces rozwoju złożyło się zaangażowanie wszystkich ...... oraz wsparcie organu założycielskiego, którym jest Powiat Głubczycki. ...
 • Życzenia Wielkanocne
 • Turniej Amatorów Badmintona
  ... hali sportowej w Głubczycach, w dniu 8 kwietnia br. ...... już po raz piaty odbył się Turniej Amatorów Badmintona o Puchar ...... starosty Głubczyckiego i Prezesa LKs Technik ...... Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Prezes LKs Technik – Andrzej Majewski. ...... W turnieju uczestniczyli zawodnicy z województwa opolskiego ...... Zostało rozegranych wiele emocjonujących meczy w ...... sześciu kategoriach: gra pojedyncza mężczyzn ...... sTERs, OPEN, 40+, gra pojedyncza kobiet OPEN, ...... podwójna mężczyzn i gra mieszana. ...... Klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco: GRA POJEDYNCZA KOBIET OPEN I ...... sCE Idalia Haracz II MIEJsCE Halina ...... szydłowska III MIEJsCE Katarzyna Kwiecień ...... POJEDYNCZA MĘŻCZYZN OPEN I MIEJsCE Robert Borszcz II MIEJsCE Wojciech ...... III MIEJsCE Adam Daroń Marcin Moskwa GRA POJEDYNCZA MĘŻCZYZN 40+ I MIEJsCE ...... Robert Borszcz II MIEJsCE Adam Daroń III MIEJsCE Mariusz Kruk ...... Klucznik GRA PODWÓJNA MĘŻCZYZN I MIEJsCE Marian Pilszański, Ryszard Bachus II ...... sCE Tomasz Kość, Robert Borszcz III MIEJsCE ...... sław Wojtkowski, Bogdan szydłowski Andrzej ...... Adrian Bąk GRA MIEsZANA I MIEJsCE Ryszard Bachus, Katarzyna Kwiecień II MIEJsCE ...... sław Wojtkowski, Idalia Haracz III MIEJsCE ...... Pilszański, Halina szydłowska ...
 • Stowarzyszenie Subregion Południowy ogłasza konkurs na projekt graficzny logo!
  ... stowarzyszenia „subregion Południowy” ogłasza konkurs na projekt graficzny logo ...... stowarzyszenia „subregion Południowy”. ...... Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich osób ...... w szczególności do osób zawodowo lub amatorsko zajmujących się działalnością plastyczną ...... Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pracy zgodnie z obowiązującym ...... oraz przesłanie jej na adres: starostwo Powiatowe w Nysie Biuro stowarzyszenia ...... subregion Południowy" ul. ...... Piastowska 33 48-300 Nysa z dopiskiem "konkurs na projekt logo stowarzyszenia " ...... subregion Południowy" lub dostarczenie ...... sobiście do starostwa Powiatowego w Nysie - w ...... Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 1500 zł   Regulamin:  ......   ...
 • Mieszkańcy powiatu głubczyckiego dbają o środowisko
  ... przez Radę Powiatu w Głubczycach uchwał w sprawie udzielenia dotacji celowej osobom ...... na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ...... poprzez zakup i montaż pomp ciepła oraz w sprawie udzielenia dotacji celowej osobom ...... i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego ...... służącego ochronie środowiska w zakresie ...... niskiej emisji na terenie powiatu głubczyckiego ...... szkańcy mieli możliwość pozyskania wsparcia w ...... sokości do 60% kosztów zakupu i montażu źródła ...... Nabór wniosków był prowadzony w styczniu br. ...... Głubczyckiego zabezpieczono środki w wysokości 130. ...... Po rozpatrzeniu złożonych wniosków, do uzyskania dotacji na wymianę źródeł ciepła ...... się 35 wniosków (28 wniosków z Gminy Głubczyce, 5 z Gminy Kietrz, 1 z ...... Branice, 1 z Gminy Baborów), z czego 4 wnioski dotyczyły wymiany źródła ciepła z ...... na gazowe, natomiast 31 wniosków zostało złożonych na wymianę źródeł węglowych na ...... spełniające wymagania normy PN EN 303-5:2012 – ...... sy IV lub V. ...... zakupu i montażu pomp ciepła zakwalifikowało się 11 wniosków. ...... 9 wniosków zostało złożonych z tereny Gminy Głubczyce, 1 ...... sek z Gminy Kietrz i 1 wniosek z Gminy Baborów. ...... Wysokość dotacji wyniosła do 60% kosztów zakupu i montażu pomp ciepła, jednak nie ...... Głównym celem takich działań jest poprawa stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia ...... sji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne ...... stanie zasobów środowiska oraz propagowanie ...... mieszkańców powiatu głubczyckiego stosowania odnawialnych źródeł energii, dzięki ...... mieszkańcy mają coraz większą świadomość dbania o środowisko i to nie ...... dla siebie, ale i dla kolejnych pokoleń. ...
 • Misterium Męki Pańskiej
  ... czyniąc to wspominajcie mnie . ...... W Miejskim Ośrodku Kultury już po raz kolejny odbył ...... się Przegląd Misterium Męki Pańskiej w ...... mieszkańców Domu Pomocy społecznej w Klisinie wraz z filiami. ...... Uroczystego otwarcia Przeglądu dokonała Wicestarosta Anita Juchno, która życzyła wszystkim ...... aby nadchodzące święta były czasem refleksji, zadumy ale i radości z każdego ...... Celem przeglądu było wzbudzenie refleksji w mieszkańcach powiatu nad życiem, ...... śmiercią i zmartwychwstaniem. ...... Przygotowane przedstawienia wprowadził licznie zgromadzoną ...... w nastrój zbliżających się Świąt Wielkanocnych. ...... Występy podopiecznych DPs to swoista lekcja umiejętności zgodnej współpracy w ...... propagowania wartości chrześcijańskich, głębokiego przeżywania męki i śmierci ...... Jezusa oraz zmartwychwstania. ...... Publiczność nagradzała gromkimi oklaskami każde przedstawienie, tym samym dodając ...... aktorom, którzy za pewnie byli bardzo stremowani. ...... serca widzów podbiły aktorskie role Jezusa, apostołów, płaczących niewiast oraz ...... stępy wokalne. ...... Podczas występów panowała miła i podniosła atmosfera. ...... Filie, które przygotowały przedstawienie zostały nagrodzone przez panią ...... Małgorzatę Krywko-Trznadel statuetką i dyplomem za pomysłowość, wyraz ...... styczny oraz przygotowane stroje. ......   ...