Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 4730 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1963

 • Pismo ogólne
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce - Bogdanowice (km 0+000 do km 4+440)
  ... przetargowa oraz projektowa znajduje się pod adresem : http://przetargi. ...... szeniaszczegoly. ...... spx? ...
 • Komunikat „ostrzeżenie przed oszustami działającymi na terenie powiatu głubczyckiego”
  ... „ostrzeżenie przed oszustami działającymi na terenie powiatu ...... Do Naczelnika Urzędu skarbowego w Głubczycach dotarły sygnały ...... mieszkańców o przestępczym działaniu nieznanych osób podających ...... się za pracowników urzędu skarbowego. ...... Osoby te przekazują mieszkańcom nieprawdziwą informację o ...... sługującej im nadpłacie z urzędu skarbowego, ...... fałszywy banknot dwustuzłotowy i proszą o wydanie reszty. ...... Tym samym osoba poszkodowana traci swoje oszczędności i wchodzi w posiadanie fałszywych ...... Naczelnik urzędu skarbowego w Głubczycach ostrzega mieszkańców ...... głubczyckiego przed wskazanym przestępczym działaniem nieznanych osób, ...... jednocześnie, że nadpłaty są przekazywane podatnikom jedynie na rachunek ...
 • Najpiękniejsza korona powiatu głubczyckiego
  ... sołectwo sucha Psina zwyciężyło w konkursie na ...... szą koronę/wieniec dożynkowy w naszym powiecie. ...... Wicestarosta Anita Juchno uhonorowała laureatów ...... su ogłoszonego przez starostwo Powiatowe w ...... Wieniec dożynkowy obok bochna chleba jest najważniejszym atrybutem dożynek. ...... symbolizuje zebrane plony, które rodzi nasza matka – ziemia. ...... Komisja konkursowa miała niezwykle trudny orzech do ...... gdyż wszystkie dzieła zachwycały estetyka, pomysłowością i wykonaniem. ...... prawdziwe arcydzieła urzekające bogactwem misternie wykonanych dodatków. ...... W tym roku do powiatowego konkursu zgłoszono 9 wieńców. ...... W wykonanych koronach/wieńcach można było dostrzec silne przywiązanie do ojczystej ziemi i ...... Wykorzystano różne techniki, ale też różne rodzaje ...... atutem zaprezentowanych koron/wieńców była staranność wykonania. ...... Komisja oceniając efekt finalny, często wielotygodniowej pracy, kierowała się ...... stępującymi kryteriami: związek z tradycją i ...... regionu w zakresie użytych materiałów, staranna technika wyplatania oraz walory ...... stetyczne i ogólny wyraz artystyczny. ...... Ostatecznie konkurs wygrało sołectwa z suchej Psiny zajmując I miejsce, kolejne ...... sce przypadło koronie z Zubrzyc, natomiast III ...... sce zajęła korona z Kietrza. ...... Ponad to w konkursie wzięły udział korony z Gminy Baborów ...... sołectwo Dziećmarów), z Gminy Branice ...... sołectwo Jakubowice, sołectwo Uciechowice), z ...... Głubczyce (sołectwo Debrzyca), z Gminy Kietrz (sołectwo ...... sław, sołectwo Chróścielów). ...... Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział! ......   Zwycięskie korony Pozostałe korony Detale w koronach/wieńcach ...
 • Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze Geodeta Powiatowy - Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości
 • Święto plonów już za nami!
  ... w Kietrzu odbyły się Dożynki Powiatowo - Gminne. ...... Obchody dożynkowe rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. ...... Tomasza Apostoła. ...... Po Mszy św. ...... nastąpił przemarsz korowodu ulicami Niepodległości oraz ...... w towarzystwie orkiestry dętej PLANIA na stadion. ...... Galę dożynkową rozpoczęto od Hymnu Państwowego przy akompaniamencie orkiestry dętej. ...... starostowie dożynek Barbara Drzał oraz Tomasz Ognisty ...... chleb Wicestaroście Anicie Juchno oraz Burmistrzowi Kietrza Krzysztofowi Łobosowi. ...... sp; "Dożynki to czas radości, ale także ...... - stwórcy za plony, ludziom za trud pracy. ...... Dzisiejsze święto to wyraz podziękowania za ...... tradycji, wartości, tożsamości i zwyczajów naszych przodków. ...... Dla każdego rolnika jest oczywiste, że ziemia jest świętością, warsztatem ...... pozbawiona opieki nie daje plonów, natomiast ziemia pielęgnowana jest źródłem dla ...... szego przeżycia. ...... Patrząc na pracę naszych rolników, ich precyzję i oddanie, jestem ...... spokojna i wiem, że właściwie dbają o ziemię ...... głubczyckiego" - mówiła Anita Juchno w swoim przemówieniu. ...... Po przemówieniach przyszedł czas na wręczanie nagród. ...... Jak co roku rolnicy naszego powiatu zostali wyróżnieni w konkursie „AgroLiga 2018”. ...... Tym razem byli to Państwo Gabriela i Maciej Cichobłazińscy z ...... którzy zostali nagrodzeni w kategorii rolnik ...... Podczas części artystycznej został rozstrzygnięty powiatowy konkurs koron i wieńców ...... I miejsce zajęła sucha Psina, II miejsce Zubrzyce, natomiast III miejsce Kietrz. ...... Wieczorem publiczność delektowała się muzyką folkowego zespołu CHUDOBA. ...... Niebywałą niespodzianką było show mistrza Jurija Ziniewicza, który zachwycał swoim ...... stwem i odwagą. ...... Natomiast gwiazdą wieczoru był zespół MYsLOVITZ, który rozgrzewał publiczność swoją ...... Dla wytrwałych przygrywał zespół Golden Boys & Girls. ...... Dziękujemy za przybycie i spędzenia czasu razem z nami. ...... Do zobaczenia w przyszłym roku. ...
 • Dworzec na miarę XXI wieku
  ... Wicestarosta Anita Juchno dokonała oficjalnego otwarcia ...... PKs w Głubczycach oraz przekazała na ręce ...... sa Zarządu PKs Wiesława Bednarskiego kluczyki ...... 3 nowych, niskoemisyjnych busów. ...... Nowe centrum przesiadkowe wyposażone w poczekalnię, toalety oraz przestronny ...... jest już dostępne dla podróżnych. ...... „W niespełna pół roku udało się przebudować nasz dworzec autobusowy na ...... sne centrum przesiadkowe. ...... Dzisiaj mamy tutaj zamykaną i ocieplaną ...... łącznie z sanitariatami, których do tej pory nie było. ...... W dzisiejszych czasach jest to nieodzowny element każdego dworca. ...... W ramach projektu zostało zagospodarowane otoczenie, zostały stworzone nowe ...... sca parkingowe, doposażone zostały miejsca ...... siedzące, ławki. ...... Również mamy nowocześniejszy system komunikowania kursów autobusowych za ...... Liczymy, że dzięki takim inwestycjom wrośnie zainteresowanie przejazdami ...... transportu zbiorowego. ...... Zadaszenie to dzisiaj nie wszystko. ...... Dzisiaj stwarzamy podróżnym warunki zdecydowanie ...... komfortowe” – podsumowała Wicestarosta Anita Juchno. ...... Nowoczesne centrum przesiadkowe zostało stworzone w ramach projektu „Zintegrowany ...... sport subregionu Południowego – etap I” RPO WO ...... Wartość inwestycji to blisko 2,5 mln zł z czego 85% zostało ...... sowane ze środków UE. ......   ...
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO z dnia 17 września 2018r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  ... OBWIEsZCZENIE sTAROsTY GŁUBCZYCKIEGO o wszczęciu postępowania ...... sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na ...... inwestycji drogowej Działając na podstawie art. ...... 11d ust. ...... 5 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003r. ...... o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w ...... sie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. ...... 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks ...... stępowania administracyjnego (tekst jednolity, ...... 1544) z a w i a d a m i a m że na wniosek Burmistrza Głubczyc z dnia 24. ...... (data wpływu) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania ...... sp; o zezwoleniu na realizacje inwestycji ...... i rozbudowa drogi gminnej – ulicy Kozielskiej”. ...... Zgodnie z wnioskiem planowana inwestycja realizowana będzie w jednostce ...... Głubczyce – miasto, obrębie ewidencyjnym Głubczyce na ...... w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiące obecnie pas drogowy drogi ...... w ciągu ulicy Kozielskiej, podlegające przebudowie: nr 452/3,  ...... sp;      nr 453/4, ...... sp; 453/5, nr 471/12, nr 457/42, nr 462, nr ...... 467; w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiąca obecnie pas drogowy drogi ...... w ciągu ulicy staszica, podlegająca przebudowie: nr 459; w ...... rozgraniczających teren inwestycji, mające stanowić pas drogowy drogi gminnej w ciągu ...... Kozielskiej, podlegające rozbudowie wraz z podziałem ...... i wygaszeniem prawa użytkowania wieczystego:   L. ...... działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogową Nr działki po ...... nie objętej inwestycją   ...... 475/21   453/3 ...... 453/9   468/12 ...... 468/16   468/13 ...... działek po podziale, przeznaczone pod inwestycję drogową przeznaczone są do włączenia do ...... sa drogowego dróg gminnych, w związku z czym ...... stanowione prawo użytkowania wieczystego ...... wygaszeniu, w dniu w którym decyzja o zezwoleniu ...... realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna; w liniach rozgraniczających ...... inwestycji, mająca stanowić pas drogowy drogi gminnej w ciągu ulicy ...... skiej, podlegająca rozbudowie wraz z podziałem ...... działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogową Nr działki po ...... nie objętej inwestycją 1. ...... poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, będące w zakresie inwestycji ...... obiektów budowlanych: działka nr 373/5,    nr 373/6, nr 446/25, nr 452/2 i ...... Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją ...... Zakres robót obejmuje: przebudowę z rozbudową ...... dróg (wykonanie przykanalików oraz studni do istniejącej sieci kanalizacji ...... szczowej). ...... Informujemy, że strony mogą zapoznać się z ww. ...... wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w ...... Budownictwa i Architektury starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, pokój nr 306 ...... sp;tel. ...... 730-1500  oraz mogą składać ewentualne uwagi i wnioski na wyżej ...... adres Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania ...... szego zawiadomienia. ...... stosownie do przepisu art. ...... 11d ust. ...... ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w ...... sie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o ...... szczęciu postępowania nieruchomości stanowiące ...... sność jednostek samorządu terytorialnego, ...... wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na ...... inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem ...... w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. ...... 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. ...... 1544) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ...... ogłoszenia. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   z up. ...... starosty Głubczyckiego            ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; mgr inż. ...... Marceli Głogiewicz             ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      Kierownik ...... Budownictwa i Architektury   ...
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce - Bogdanowice (km 0+000 do km 4+440
  ... o unieważnieniu postępowania -Przebudowa drogi powiatowej nr ...
 • Sprawozdania finansowe
  ...   ...
 • Notatka z wyboru Wykonawcy - naklejki
 • Notatka z wyboru Wykonawcy - tablica informacyjno-promocyjna
 • Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2018
 • Honorowa statuetka oraz tytułu „Samorządowiec 20-lecia" dla Starosty Józefa Koziny
  ... bieżącym roku samorządy powiatowe obchodzą jubileusz ...... istnienia, zatem jest to doskonała okazja do uhonorowania samorządowców, ...... mają szczególny wkład w rozwój lokalny, ale również ...... na płaszczyźnie ogólnopolskiej. ...... informujemy, iż Zarząd Związku Powiatów Polskich podjął uchwałę o przyznaniu staroście ...... Józefowi Kozinie honorowej statuetki oraz tytułu „samorządowiec 20-lecia”. ...... Wyróżnienie wręczył Wiceprezes Zarządu ZPP Andrzej Płonka oraz starosta ...... strzelecki Józef swaczyna podczas sesji Rady ...... W efekcie pracy starosty Józefa Koziny w ciągu 3 kadencji zostało ...... wiele inwestycji infrastrukturalnych. ...... Pan starosta jest osobą nietuzinkową, osobą otwartą na potrzeby drugiego człowieka. ...... Nie można nie doceniać ogromnego zakresu dokonań i inicjatyw. ...... Osobiste zaangażowanie Pan starosty widoczne jest na wielu polach jego ...... zwłaszcza na polu: - służby zdrowia (inwestycje w rodzaju modernizacji oddziałów i ...... szpitala powiatowego, usprawniające i zwiększające efektywność jego funkcjonowania) - ...... społecznej (sprawne zarządzanie „siecią” podległych domów pomocy społecznej ...... przeprowadzenie niezbędnych inwestycji, które sprawiły, że standardy panujące ...... DPs-ach powiatu głubczyckiego są godne naśladowania i unikatowe w skali ...... edukacji (modernizacje budynków i otoczenia szkół powiatowych - budowa hali sportowej, ...... boiska, termomodernizacja budynków szkół oraz doposażanie pracowni) - ...... struktury drogowej – coroczne wielomilionowe ...... inwestycyjne ponoszone na remonty i modernizacje dróg ...... Wszystkie powyższe przykłady, jak i gros niewymienionych wpłynęły na fakt, iż Powiat ...... zajmuje czołowe miejsce spośród samorządów regionu, pod względem nakładów ...... stycyjnych na mieszkańca (Ranking „Wspólnota. ...... - najzamożniejszy powiat Opolszczyzny) oraz uzyskanie prestiżowej nagrody ...... Ekologicznej EkoJanosik. ...... Tym bardziej cieszy fakt, iż powiat głubczycki został ...... na arenie ogólnopolskiej. ...... sp; „Wyróżnienie traktuję jako nagrodę dla ...... samorządu, ciessię i jestem dumny z mojej załogi, bo razem z nią ...... zgrany zespół i realizujemy założone projekty. ...... To dzięki pracy Rady, pracy skarbnika i sekretarza oraz wszystkich pracowników. ...... Musze powiedzieć, że 12 lat mija od kiedy zostałem starostą i jestem bardzo ukontentowany ...... że udało mi sstworzyć taką zgraną załogę. ...... Natomiast Rada w większości widzi potrzebę rozwoju powiatu ...... Przez ten czas zrobiliśmy szereg pięknych rzeczy, chociażby ...... szpitala, myślę że jesteśmy w pierwszej piątce w Polsce, nie boje się tego ...... bo któżby wymyślił coś takiego jak zadaszenie dla karetek z baterii fotowoltaicznych, ...... Dla mnie to też była wielka przyjemność współpracować z kolegami, pracować na sesjach z ...... pracować z pracownikami i wielka lekcja historii, wielka lekcja samorządu. ...... To były szczególne posiedzenia Zarządu Krajowego, Konwentu ...... starostów. ...... Wielokrotnie dyskutowaliśmy mając przeciwne zdania, ale ...... sze osiągaliśmy konsensus. ...... To dla mnie było bardzo inspirujące i pewne rzeczy przenosiłem tutaj na ...... głubczycki, którym jest mi dane zarządzać przez te wszystkie lata. ...... serdecznie dziękuję i ciessię, że moją pracę i tych ludzi, z którymi ...... spółpracuję doceniono, bo to nie jest tylko ...... dla mnie, ale dla nas wszystkich. ...... Myślę, że mój następca będzie to dzieło kontynuował, to co ...... st dobre warto rozwijać, a powiat głubczycki ...... Dziękuje raz jeszcze! ...... sp;- podsumował starosta Józef Kozina. ...