Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 4608 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1927

 • Pismo ogólne
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce - Bogdanowice (km 0+000 do km 4+440
  ... o unieważnieniu postępowania - Przebudowa drogi powiatowej nr ...
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Zakup trzech busów dla Powiatu Głubczyckiego
  ... szenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- ...... trzech busów dla Powiatu Głubczyckiego ...
 • Absolutorium dla Zarządu Powiatu
  ... czerwcu odbyła się XLVI sesja Rady Powiatu. ...... Głównym tematem sesji było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. ...... Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. ...... oraz opinią Komisji Rewizyjnej, która również została ......  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Grzegorz Zakowicz ...... stawił opinię Komisji informując, iż podczas ...... siedzeń szczegółowo przeanalizowano wydatki na ...... dróg w powiecie głubczyckim oraz wydatki inwestycyjne. ...... skarbnik Powiatu omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. ...... oraz sprawozdanie finansowe, które zostało przyjęte 12 głosami za i 3 głosami ...... Kolejnym ważnym punktem obrad sesji było zatwierdzenie skonsolidowanego ...... su Powiatu Głubczyckiego za 2017r. ...... W skład skonsolidowanego sprawozdania wchodzą: zbiorczy bilans ...... stek budżetowych, bilans budżetu powiatu, ...... s sP ZOZ-u w Głubczycach, bilans Powiatowego ...... Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach, bilans szpitala Powiatowego sp z o. ...... w Głubczycach oraz bilans Przedsiębiorstwa PKs sp. ...... W każdym bilansie wykazano zysk, który świadczy o dobrej kondycji w/w ...... stek i spółek. ...... Bilans skonsolidowany został przyjęty 12 głosami za i 3 głosami wstrzymującymi. ...... Ponadto radni zostali zapoznani z oceną zasobów pomocy społecznej Powiatu Głubczyckiego ...... sprawozdaniami z działalności za 2017 rok: ...... Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej straży Pożarnej, Powiatowego Lekarza ...... i Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego. ...
 • Dotacje dla Parafii w powiecie głubczyckim
  ... zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ...... sanym do rejestru zabytków. ...... Tym razem dofinansowanie otrzyma Parafia Rzymsko – Katolicka pw. ...... Jodoka w suchej Psinie oraz Parafia św. ...... Jakuba starszego Apostoła w Debrzycy. ...... została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji, dzięki której w ...... kościoła parafialnego w suchej Psinie zostaną osuszone ściany zewnętrzne, wykonana ...... stanie izolacja wodochronna ścian ...... oraz drenaż opaskowy w budynku. ...... sp; Prace muszą zostać zakończone do 30 ...... stopada 2018 r. ...... sp; „Wkrótce zostanie podpisana umowa z ...... w Debrzycy, na prace związane z  budową kanalizacji deszczowej i drenażem ...... kościele wpisanym do rejestru zabytków. ...... Co prawda wnioskodawców było więcej bo aż pięciu, jednak z ...... formalnych 2 wnioski – niekompletne nie mogły być pozytywnie ...... o udzieleniu dotacji trzem parafiom, niestety jedna z parafii zrezygnowała  w ...... zł dla parafii w suchej Psinie i Parafii w Debrzycy" - mówi ...... starosta  Anita Juchno Dotacja może ...... udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny ...... zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego ...... Ponadto może być ona udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac ...... serwatorskich, restauratorskich lub robót ...... przy zabytku, które zostaną przeprowadzone w roku następującym po ...... złożenia wniosku o dofinansowanie. ...... Dotacja może być udzielona w wysokości do 60 % nakładów finansowych na ...... sek, który składa się do 30 września. ...
 • 75. Rocznica Rzezi Wołyńskiej
  ... 11 lipca obchodzimy 75 Rocznicę Rzezi Wołyńskiej – Narodowy Dzień Pamięci Ludobójstwa ...... przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. ...... Ten szczególny dzień uczczono apelem pamięci, ...... sp; oraz złożeniem wieńców pod Pomnikiem ...... sybiraków na cmentarzu komunalnym w ...... przedstawiciele władz samorządowych powiatu głubczyckiego, ...... stawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy ...... Powiatowej straży Pożarnej, Zakładu Karnego w Głubczycach, ...... Komenda Hufca ZHP oraz przedstawiciele Związku Kombatantów RP i byłych ...
 • Połączyła ich pasja do gry w piłkę nożną!
  ... ich pasja do gry w piłkę nożną. ...... Mieszkańcy Domu Pomocy społecznej w Klisinie zdobyli 3 miejsce na Międzynarodowym ...... Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych sENI Cup 2018 w Toruniu. ...... Liga sENI Cup to jedyne takie mistrzostwa na świecie. ...... w nich udział drużyny z wielu krajów europejskich, w tym m. ...... z Niemiec, Czech, słowacji, Węgier, Ukrainy, Białorusi, Rosji, ...... Tym bardziej cieszy wygrana naszej drużyny. ...... serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i rozwijania pasji sportowych. ......   ...
 • Informacja z otwarcia ofert -. Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce - Bogdanowice (km 0+000 do km 4+440)
  ... - Bogdanowice (km 0+000 do km 4+440)  ...
 • Ogłoszenie Starosty Głubczyckiego z dnia 03.07.2018
 • Mobilny Punkt Informacyjny
 • Ogłoszenie o sprzedaży działki 1271 w Głubczycach
 • OGLOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA
 • Oświadczenia majątkowe za 2017 r (r)
  ...   ...
 • Oświadczenia majątkowe za 2017 r (z)
  ...   ...
 • Informacja z otwarcia ofert - zakup 3 busów dla Powiatu Głubczyckiego
  ... z otwarcia ofert - zakup 3 busów dla Powiatu Głubczyckiego ...