Ostrzeżenie meteorologiczne: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C. Ważność:od godz. 13:00 dnia 25.06.2019 do godz. 18:00 dnia 26.06.2019 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) - 90%

Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 5102 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2032

 • Pismo ogólne
 • Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na rok 2019
 • Sesja VII
  ... wykaz głosowań radnych z VII sesji Rady Powiatu Obrady rozpoczęto 13-06-2019 ...... 16:55 tego samego dnia. ...... W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych: 1. ...... Bartosz Rudziński 2. ...... Maria Farasiewicz 4. ...... Irena sapa 8. ...... Bronisława Pawlik 9. ...... Radosław Gorzko 10. ...... Jan Jasion 11. ...... Tadeusz Krupa 12. ...... Benedykt Pospiszyl 14. ...... Tomasz Ognisty 15. ...... Piotr soczyński Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi ...... (13:26) Wyniki imienne: ZA(14): Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Jan ...... sion, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, ...... Bernacki, Artur Czechowicz, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, ...... sapa, Tomasz Ognisty, Maria Farasiewicz PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(1): ...... Podkówka NIE GŁOsOWALI/NIEOBECNI(2): Jerzy Naszkiewicz, Leszek ...... Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z ...... rok, (14:17) Wyniki imienne: ZA(14): Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Irena sapa, Anita ...... Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, ...... sław Gorzko, Tadeusz Krupa, Bronisława Pawlik, ...... sz Ognisty, Artur Czechowicz PRZECIW(0): ...... sTRZYMUJĘ sIĘ(1): Marian Podkówka ...... Jerzy Naszkiewicz, Leszek Bac Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ...... (14:19) Wyniki imienne: ZA(14): Piotr soczyński, Tomasz Ognisty, Wojciech Bernacki, ...... Kulik, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Irena sapa, Bronisława ...... Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, ...... Farasiewicz PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(1): Marian Podkówka NIEOBECNI(2): Jerzy ...... szkiewicz, Leszek Bac Nastąpiła zmiana quorum ...... Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16 Do sesji dołączył radny Leszek ...... Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego ...... Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2018 ...... (15:45) Wyniki imienne: ZA(14): Irena sapa, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, ...... sława Pawlik, Tomasz Ognisty, Anita Juchno, ...... Jasion, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, ...... sław Gorzko, Maria Farasiewicz, Piotr ...... soczyński, Bartosz Rudziński PRZECIW(0): ...... sTRZYMUJĘ sIĘ(2): Marian Podkówka, Leszek Bac ...... Jerzy Naszkiewicz Nastąpiła zmiana quorum (15:49) Ilość radnych ...... na sali obrad: 15 sesję opuścił radny Tomasz Ognisty Uchwała w sprawie zatwierdzenia ...... skonsolidowanego sprawozdania finansowego ...... rok (15:49) Wyniki imienne: ZA(13): Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Irena sapa, Benedykt ...... spiszyl, Anita Juchno, Artur Czechowicz, ...... Bernacki, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Radosław ...... Tadeusz Krupa PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(2): Leszek Bac, Marian Podkówka ...... Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego ...... 2019 rok (15:54) Wyniki imienne: ZA(15): Leszek Bac, Piotr soczyński, Irena sapa, Anita ...... Bogdan Kulik, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Benedykt ...... spiszyl, Marian Podkówka, Jan Jasion, Bartosz ...... ski, Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Artur ...... Maria Farasiewicz PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIEOBECNI(2): Jerzy Naszkiewicz, ...... sz Ognisty Uchwała w sprawie zmiany ...... prognozy finansowej (15:59) Wyniki imienne: ZA(15): Irena ...... sapa, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Anita ...... Piotr soczyński, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, ...... sław Gorzko, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, ...... Podkówka, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): ...... Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty Uchwała w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia ...... sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz za 2020 rok ...... samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki ...... (16:01) Wyniki imienne: ZA(15): Irena sapa, Bogdan Kulik, Piotr soczyński, Anita ...... Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, ...... sława Pawlik, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, ...... Farasiewicz, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa ...... WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIEOBECNI(2): Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty Uchwała w sprawie ...... stalenia planu sieci publicznych szkół ...... stawowych i specjalnych mających siedzibę na ...... szarze Powiatu Głubczyckiego od dnia 1 ...... (16:03) Wyniki imienne: ZA(15): Piotr soczyński, Irena sapa, Benedykt Pospiszyl, ...... Juchno, Bogdan Kulik, Leszek Bac, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, ...... sz Rudziński, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, ...... Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka PRZECIW(0): ...... sTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIEOBECNI(2): Jerzy ...... szkiewicz, Tomasz Ognisty Uchwała w sprawie ...... woli przystąpienia do klastra energii pod nazwą Klaster Energii " ...... (16:07) Wyniki imienne: ZA(15): Leszek Bac, Bogdan Kulik, Irena sapa, Piotr ...... soczyński, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, ...... sława Pawlik, Wojciech Bernacki, Marian ...... Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Radosław Gorzko, Maria ...... siewicz, Bartosz Rudziński PRZECIW(0): ...... sTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIE GŁOsOWALI/NIEOBECNI(2): ...... Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia ...... określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania ...... za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (16:09) Wyniki ...... ZA(15): Leszek Bac, Irena sapa, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Wojciech ...... Piotr soczyński, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, ...... sz Krupa, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, ...... sz Rudziński, Radosław Gorzko, Artur ...... PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIEOBECNI(2): Jerzy Naszkiewicz, ...... sz Ognisty ...
 • Starosta Głubczycki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent Wydziału Ogólno-Organizacyjnego
 • Spotkanie informacyjne dla podmiotów ekonomii społecznej
 • Zarząd Powiatu w Głubczycach ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głubczycach
 • Zmaina treści ogłoszenia Starosty Głubczyckiego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Wydziału Drogownictwa
 • Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego z dnia 7 czerwca 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "przebudowa i rozbudowa drogi gminnej" w Zubrzycach
 • SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
  ... odbędzie sspotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w starostwie Powiatowym w ...... (sala nr 201, I piętro)   ...
 • Interpelacja radnych Czechowicza, Jasiona, Sapy dotycząca usunięcia chorych i obumarłych drzew w pasie drogi na odcinku Raków Tłustomosty
 • Oświadczenia majątkowe za 2018 r (r)
  ...   ...
 • Starosta Głubczycki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Wydziału Drogownictwa
 • Oświadczenia majątkowe za 2018 r (kj)
  ...   ...
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  ... stwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych ...... sji, jaką może podjąć każdy człowiek. ...... Przyjęcie do rodziny dziecka, które znalazło się w trudnej sytuacji, ofiarowanie jemu ...... sowania i miłości, patrzenie jak wzrasta w ...... bezpieczeństwa sprawia wiele radości i satysfakcji. ...... Najlepszym miejscem dla dziecka mającym istotny wpływ na jego prawidłowy rozwój jest ...... która zapewnia poczucie przynależności i wsparcia. ...... w stajni na Warszawskiej w Głubczycach odbyło sspotkanie z ...... Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach projektu pn. ...... „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy ...... - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego ...... Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa ...... Integracja społeczna, działanie 8. ...... Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie ...... spierania rodziny i pieczy zastępczej. ...... spotkanie to miało na celu integrację ...... ska pieczy zastępczej, pokazanie ...... form wypoczynku oraz promocję rodzicielstwa zastępczego. ...... Na rodziny oraz wychowanków czekał poczęstunek, a także moc atrakcji: malowanie twarzy, ...... zabawy na słomie, dmuchana zjeżdżalnia, przejażdżka ...... oraz konkursy z nagrodami. ...... kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. ...... Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszej siedziby przy ul. ...... sobieskiego 5a w Głubczycach. ...
 • ĆWICZENIE RENEGADE/SAREX-19
  ... RENEGADE/sAREX-19 Uwaga! ...... odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. ...... Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia. ...... Obowiązujące sygnały: - „OGŁOsZENIE ALARMU” – modulowany dźwięk syreny w ...... sie trzech minut, - „ODWOŁANIE ALARMU” – ...... dźwięk syreny w okresie trzech minut. ......   Powiatowe Centrum Zarządzania ...... sowego ...