Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 6589 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2408

 • Pismo ogólne
 • Zarządzenie Nr 44/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 13-10-2021 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości
  ... podstawie art. ...... 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o ...... 217) zarządzam, co następuje: ​§ 1. ...... W załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2018 starosty Głubczyckiego z dnia 3 kwietnia 2018 ...... w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości wprowadza się ...... o następującej treści : Po pkt. ...... IX wprowadza się punkt X w brzmieniu: " Wynik finansowy ...... st różnicą pomiędzy dochodami (przychodami) a ...... sztami za rok obrotowy z uwzględnieniem innych ...... sk związanych ze stratami i zyskami ...... Na koniec roku obrotowego zamyka się konta tzw. ...... wynikowe i na konto 860 - „wynik finansowy" przeksięgowuje się wszystkie ...... i należne dochody (przychody) oraz koszty związane z tymi dochodami (przychodami) a ...... Jeżeli konto 860 wykazuje saldo Ma wtedy występuje zysk netto natomiast saldo Wn konta ...... stratę netto za rok obrotowy. ...... saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu w pozycji - zysk (strata) netto - ...... jako wielkość dodatnią (zysk) lub wielkość ujemną (strata). ...... Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi ...... kwocie zysku lub straty wykazanej w rachunku zysków i strat. ...... Metoda ustalenia wyniku finansowego zależy od przyjętego przez jednostkę ...... sposobu sporządzania rachunku zysków i strat. ...... starostwie Powiatowym w Głubczycach przyjęto sposób sporządzania rachunku zysków i strat w ...... sji porównawczej. ...... Wykonanie zarządzenia powierza sskarbnikowi Powiatu. ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • Ogłoszenie wyników konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku
  ... ZARZĄD POWIATU W GŁUBCZYCACH   OGŁOsZENIE ZARZĄDU POWIATU W ......   Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ...... sie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie ......                   Na podstawie art. ...... 15 ust. ...... 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o ...... 11 ust. ...... 1 i 1a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy ...... nieodpłatnym  poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. ...... 945) Zarząd Powiatu w Głubczycach ogłasza, iż po rozpatrzeniu ofert złożonych w ...... konkursie ofert na realizację zadania publicznego w ...... sie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie ...... w 2022 roku, wybrał ofertę złożoną przez Fundację Młodzi Ludziom z siedzibą w Łodzi, ...... sp;która zapewnia realizację zadania w ...... sie: świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji, ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;           ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;     PRZEWODNICZĄCY   ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;         ZARZĄDU ...... W GŁUBCZYCACH                     ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;    Piotr soczyński   ...
 • Ogłoszenie wyników konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku
  ... ZARZĄD POWIATU W GŁUBCZYCACH   OGŁOsZENIE ZARZĄDU POWIATU W ......   Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ...... sie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie ......                   Na podstawie art. ...... 15 ust. ...... 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o ...... 11 ust. ...... 1 i 1a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy ...... nieodpłatnym  poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. ...... 945) Zarząd Powiatu w Głubczycach ogłasza, iż po rozpatrzeniu ofert złożonych w ...... konkursie ofert na realizację zadania publicznego w ...... sie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie ...... złożoną przez Fundację Młodzi Ludziom z siedzibą w Łodzi, która zapewnia realizację ...... w zakresie: świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji, ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;           ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ......                         ...... sp;     ZARZĄDU POWIATU W ......                         ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;         Piotr ...... soczyński ...
 • XXXI sesja Rady Powiatu - 21.10.2021 r.
  ...   Obrady rozpoczęto 2021-10-21 o godz. ...... 19:20:39 tego samego dnia. ...... W posiedzeniu wzięło udział 16 członków: ...... szek Bac Bartosz Rudziński Wojciech ...... Maria Farasiewicz Bogdan Kulik Marian Podkówka ...... Czechowicz Irena sapa Bronisława Pawlik Radosław Gorzko Jan Jasion ...... sz Krupa Benedykt Pospiszyl Anita Juchno ...... soczyński Krzysztof Hajda 1. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. ...... Podjęcie uchwał w sprawach: (15:09:00) a. ...... na 2021 rok, (15:09:00) Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na ...... ZA (15): Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Irena sapa, Benedykt Pospiszyl, ...... Podkówka, Jan Jasion, Leszek Bac, Krzysztof Hajda, Bogdan Kulik, Piotr soczyński, ...... sz Krupa, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, ...... Farasiewicz, Anita Juchno WsTRZYMUJE sIĘ (1): Bartosz Rudziński BRAK GŁOsU(1): ...... Tomasz Ognisty b. ...... zmiany wieloletniej prognozy finansowej. ...... (15:14:00) Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy ...... sowej (15:17:00) Wyniki imienne: ZA ...... Bogdan Kulik, Piotr soczyński, Irena sapa, Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, ...... Pospiszyl, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Krzysztof Hajda, ...... sz Rudziński, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, ...... Czechowicz, Maria Farasiewicz, Anita Juchno, Leszek Bac BRAK ...... sU(1): Tomasz Ognisty c. ...... udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji ...... (15:17:00) Uchwała w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu ...... finansowej w formie dotacji celowej (15:52:00) ...... imienne: ZA (14): Piotr soczyński, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Bogdan ...... Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Irena sapa, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Maria ...... siewicz, Krzysztof Hajda, Marian Podkówka, ...... Czechowicz, Jan Jasion PRZECIW (1): Bartosz Rudziński WsTRZYMUJE sIĘ (1): ...... sława Pawlik BRAK GŁOsU(1): Tomasz Ognisty ...... Informacja na temat działalności samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki ...... Informacja o działalności Domu Pomocy społecznej w Klisinie. ...... Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w ...... specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w ...... Głubczyckiego oraz wykonania planu finansowego samodzielnego Publicznego Zespołu ...... Przyznanie statuetek „Głubczyckiego Lwa”. ...... sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w ...... Wnioski i oświadczenia radnych. ...... (18:43:00) Nastąpiła zmiana quorum (19:11:00) Liczba ...... obecnych na sali obrad: 15 sesję opuścili radni: Bartosz Rudziński ...... sp; 14. ...
 • XXXI sesja Rady Powiatu - 21.10.2021 r.
  ... Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na ...... ZA (15): Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Irena sapa, Benedykt Pospiszyl, ...... Podkówka, Jan Jasion, Leszek Bac, Krzysztof Hajda, Bogdan Kulik, Piotr soczyński, ...... sz Krupa, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, ...... Farasiewicz, Anita Juchno WsTRZYMUJE sIĘ (1): Bartosz Rudziński BRAK GŁOsU(1): ...... Tomasz Ognisty Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy ...... sowej (15:17:00) Wyniki imienne: ZA ...... Bogdan Kulik, Piotr soczyński, Irena sapa, Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, ...... Pospiszyl, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Krzysztof Hajda, ...... sz Rudziński, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, ...... Czechowicz, Maria Farasiewicz, Anita Juchno, Leszek Bac BRAK ...... sU(1): Tomasz Ognisty Uchwała w sprawie ...... Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej (15:52:00) ...... imienne: ZA (14): Piotr soczyński, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Bogdan ...... Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Irena sapa, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Maria ...... siewicz, Krzysztof Hajda, Marian Podkówka, ...... Czechowicz, Jan Jasion PRZECIW (1): Bartosz Rudziński WsTRZYMUJE sIĘ (1): ...... sława Pawlik BRAK GŁOsU(1): Tomasz Ognisty ...
 • XXXI sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 21.10.2021 r.
  ...   Obrady rozpoczęto 2021-10-21 o godz. ...... 19:20:39 tego samego dnia. ...... W posiedzeniu wzięło udział 16 członków: ...... szek Bac Bartosz Rudziński Wojciech ...... Maria Farasiewicz Bogdan Kulik Marian Podkówka ...... Czechowicz Irena sapa Bronisława Pawlik Radosław Gorzko Jan Jasion ...... sz Krupa Benedykt Pospiszyl Anita Juchno ...... soczyński Krzysztof Hajda 1. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. ...... Podjęcie uchwał w sprawach: (15:09:00) a. ...... na 2021 rok, (15:09:00) Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na ...... ZA (15): Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Irena sapa, Benedykt Pospiszyl, ...... Podkówka, Jan Jasion, Leszek Bac, Krzysztof Hajda, Bogdan Kulik, Piotr soczyński, ...... sz Krupa, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, ...... Farasiewicz, Anita Juchno WsTRZYMUJE sIĘ (1): Bartosz Rudziński BRAK GŁOsU(1): ...... Tomasz Ognisty b. ...... zmiany wieloletniej prognozy finansowej. ...... (15:14:00) Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy ...... sowej (15:17:00) Wyniki imienne: ZA ...... Bogdan Kulik, Piotr soczyński, Irena sapa, Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, ...... Pospiszyl, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Krzysztof Hajda, ...... sz Rudziński, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, ...... Czechowicz, Maria Farasiewicz, Anita Juchno, Leszek Bac BRAK ...... sU(1): Tomasz Ognisty c. ...... udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji ...... (15:17:00) Uchwała w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu ...... finansowej w formie dotacji celowej (15:52:00) ...... imienne: ZA (14): Piotr soczyński, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Bogdan ...... Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Irena sapa, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Maria ...... siewicz, Krzysztof Hajda, Marian Podkówka, ...... Czechowicz, Jan Jasion PRZECIW (1): Bartosz Rudziński WsTRZYMUJE sIĘ (1): ...... sława Pawlik BRAK GŁOsU(1): Tomasz Ognisty ...... Informacja na temat działalności samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki ...... Informacja o działalności Domu Pomocy społecznej w Klisinie. ...... Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w ...... specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w ...... Głubczyckiego oraz wykonania planu finansowego samodzielnego Publicznego Zespołu ...... Przyznanie statuetek „Głubczyckiego Lwa”. ...... sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w ...... Wnioski i oświadczenia radnych. ...... (18:43:00) Nastąpiła zmiana quorum (19:11:00) Liczba ...... obecnych na sali obrad: 15 sesję opuścili radni: Bartosz Rudziński ...... sp; 14. ...
 • Konsultacje on-line nad Studium Planistyczno-Prognostycznym
  ... ramach prac nad studium Planistyczno-Prognostycznym w ramach II etapu naboru do Programu ...... Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku dla ...... kolejowej nr 177, 294 Racibórz – Racławice  Śląskie”, planowane jest spotkanie ...... z mieszkańcami gmin powiatów głubczyckiego, ...... raciborskiego, gminy Racibórz, Głogówek, Głubczyce, ...... Konsultacje w formie online odbędą się w środę 03 listopada 2021 r. ...... Aby wziąć udział w konsultacjach, wystarczy przesłać informację o chęci ...... stnictwa na adres mailowy konsultacje@bbf. ...... sp;do 2 listopada 2021 (wtorek). ...... Link do telekonferencji zostanie przesłany osobom w dniu 2 listopada (wtorek) wraz ...... szczegółowymi informacjami dotyczącymi ...... Celem spotkania informacyjnego jest zebranie opinii, uwag oraz sugestii od ...... szkańców dotyczących proponowanego trasowania ...... nr 177, 294 Racibórz – Racławice  Śląskie ...
 • Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do kwoty 4.000.000,00 zł w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu powiatu głubczyckiego
  ... kredytu długoterminowego w wysokości do kwoty 4. ...... zł w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu powiatu ...... Dokumentacja przetargowa jest dostępna pod linkiem: https://e-propublico. ...... szenia/DokumentyZamowienia? ...
 • ogłoszenie - III przetarg na dzierżawę dz. nr 154-8 Zopowy
  ... O G Ł O s Z E N I E starosta Głubczycki, zgodnie z art. ...... 39 ust. ...... ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce  nieruchomościami  (j. ...... ogłasza III przetarg ustny  nieograniczony na dzierżawę nieruchomości ......     Lp. ...... nieruchomości według   Powierzchnia w ha   ......     Położenie nieruchomości ......   Opis nieruchomości   ...... Wysokość czynszu dzierżawnego w dt. ...... pszenicy   Wadium   w zł. ......   Forma udostępnienia     ...... Księgi Wieczystej Ewidencji gruntów ......   1   ...... sp;        ......   arkusz  mapy       ...... sp;      nr 3 ...... sp; działka  nr  154/8 ...... sp;        ......   pastwiska, zurbanizowane tereny niezabudowanie ...... sp;  w trakcie zabudowy    ...... sp;        ...... sp;      ......   0,5388       Zopowy ...... sp; Działka położona w obrębie ...... wskazanych  w studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego gminy Głubczyce ...... tereny projektowanej zabudowy  jednorodzinnej  i zagrodowej. ...... sp;Dojazd do działki drogą transportu ...... sp; o nawierzchni ziemnej. ...... Kształt działki korzystny, regularny prostokąt, rzeźba terenu pozioma. ...... Działka stanowi obecnie teren trawiasty - pastwisko. ......   4,00   stawka roczna   ...... sp;     ...... sp; 40,00   ...... na czas oznaczony do dnia 30. ...... roku zawarta              ...... sp;        ...... sp; w trybie przetargu ustnego ...... Pierwszy przetarg w sprawie wydzierżawienia przedmiotowej ...... odbył się w dniu 26 sierpnia 2021 roku. ...... Drugi przetarg w sprawie wydzierżawienia przedmiotowej ...... odbył się w dniu 18 października 2021 roku. ...... Przeznaczenie nieruchomości:     Dla przedmiotowego terenu nie ma ...... planu zagospodarowania przestrzennego. ...... Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków    ...... sp; zagospodarowania przestrzennego Gminy ...... zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Głubczycach nr L/374/14 z dnia 13 ...... sierpnia 2014 r. ...... teren     działki nr 154/8, obręb Zopowy przeznaczony ...... st pod rozwój projektowanej zabudowy ...... sp;  4. ...... sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z obecnym ...... jako teren rolniczy – pastwisko. ...... Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też ...... na rzecz osób trzecich. ...... Czynsz dzierżawny płatny jest w pieniądzu (polskich złotych) w sześciu ...... w terminach:      - I rata do dnia 31 grudnia 2021 roku ...... na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2021 roku ogłoszonej ......         Główny Urząd statystyczny obliczona ...... do czasu trwania umowy dzierżawy w 2021 roku; ...... sp;    - II rata do dnia 31 ...... 2022 roku obliczona na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w ...... półroczu 2021 roku ogłoszonej przez Główny      ...... sp;   Urząd statystyczny; ...... sp;    - III rata do dnia 31 ...... sierpnia 2022 roku obliczona na podstawie ...... krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2022 roku ogłoszonej ...... Główny         Urząd statystyczny;   ...... sp;   - IV rata do dnia 31 maja 2023 ...... obliczona na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w ...... półroczu 2022 roku ogłoszonej przez Główny      ...... sp;   Urząd statystyczny; ...... sp;    - V rata do dnia 31 ...... sierpnia 2023 roku obliczona na podstawie ...... krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2023 roku ogłoszonej ...... Główny         Urząd statystyczny;   ...... sp;   - VI rata do dnia 31 maja 2024 ...... obliczona na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w ...... półroczu 2023 roku ogłoszonej przez Główny      ...... sp;   Urząd statystyczny. ......           7. ...... Termin przetargu:      - przetarg w sprawie dzierżawy ...... nr 154/8 odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 roku o godzinie 10°° w siedzibie ...... starostwa   Powiatowego    ...... Kochanowskiego 15 ( parter -  sala konferencyjna ). ...... przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej   w ...... sp; 25 listopada 2021 roku  wpłacą ...... sp; na konto: starostwo Powiatowe w ...... PKO BP  s. ...... O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714  0000 4502 0012 8348, wpisując tytułem ...... „ dzierżawa nieruchomości skarbu Państwa położonej Zopowy – działka nr 154/8 ”. ...... Za datę wpłaty na  konto uważa się datę uznania rachunku starostwa. ......         Wadium zwraca się niezwłocznie po ...... przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:          ...... Wadium wniesione         przez uczestnika ...... który przetarg wygra, zalicza się na poczet pierwszej raty czynszu ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę   ustaloną w wyniku przetargu na ...... nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. ...... Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nie   przystąpi bez usprawiedliwienia do ...... umowy w miejscu i terminie podanym na zawiadomieniu, ...... przetargu może odstąpić od    zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ...... Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia ......   stwierdzającego tożsamość oraz dowodu wpłaty wadium, a ...... ponadto zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo. ...... sp;Nie posiadanie  takich dokumentów ...... spowoduje niedopuszczenie do przetargu. ......  8. ...... sp;Organizator przetargu zastrzega sobie prawo ...... przetargu z uzasadnionych przyczyn. ......           9. ...... sp;Ogłoszenie  podaje się do publicznej ...... poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa Powiatowego w Głubczycach, ......   stronie internetowej starostwa Powiatowego w Głubczycach  oraz w ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... sp;        ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         s T ...... R O s T A               ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp; Piotr  soczyński ...
 • Zaprojektowanie i dostarczenie systemu do zarządzania pasem drogowym wraz z wykonaniem pełnej inwentaryzacji pasa drogowego i sporządzeniem ewidencji dróg i obiektów inżynierskich
  ... i dostarczenie systemu do zarządzania pasem drogowym wraz z wykonaniem pełnej ...... pasa drogowego  i sporządzeniem ewidencji dróg i obiektów ...... skich. ...
 • Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 1220O relacji Gniewkowice-Dzierżyslaw w miejscowości Lubotyń”
 • 43 lata temu Polak został Papieżem
  ... najwybitniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. ...... z dalekiego kraju, ale jednocześnie jakże bliskiego poprzez komunię w chrześcijańskiej ...... i tradycji” – mówił Jan Paweł II po swoim wyborze. ...... W trakcie swojego pontyfikatu papież odbył 104 podróże ...... 129 krajów, 9-krotnie przybył do Polski. ...... Był na wszystkich zamieszkanych kontynentach, dlatego został nazwany ...... W dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu na czele ze starostą ...... soczyńskim oraz Wicestarostą Anitą Juchno oraz przybyłe delegacje ...... celu upamiętnienia tej wielkiej chwili, gdy stolicę Piotrową objął papież Polak. ...
 • Plan zamówień publicznych na 2021 rok-aktualizacja 9
  ... Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne     ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... Przewidywany termin wszczęcia postępowania Informacje ...... sp;   ROBOTY     ...... sp;  BUDOWLANE 1. ...... Przebudowa i zmiana użytkowania obiektu starostwa Powiatowego-zadanie polegające na ...... CO na gazowe Tryb podstawowy bez negocjacji 200. ......     1. ...... drogi nr 1259O relacji Baborów-Radoszowy Tryb podstawowy bez ......     1. ...... Gołuszowice Tryb podstawowy bez negocjacji 813. ......     1. ...... Czerwonków-Kietrz na odcinku Czerwonków-Księże Pole Tryb podstawowy bez ......     1. ...... na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco ...... Tryb podstawowy bez negocjacji 406. ......     1. ...... drogi powiatowej nr 1213O relacji Klisino-Pomorzowiczki na odcinku ...... sino-Pomorzowice oraz w miejscowości ...... Tryb podstawowy bez negocjacji 2. ......     1. ...... na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco ......     2. ...... sp;   DOsTAWY ......         ......     1. ......         ......     1. ......         ......     3. ...... sp;   UsŁUGI 1. ...... w Głubczycach Tryb podstawowy bez negocjacji 401. ......     1. ...... Wycinka drzew z pasów drogowych dróg Powiatu Głubczyckiego ...... Tryb podstawowy bez negocjacji 447. ......     1. ...... integracja oraz harmonizacja baz danych GEsUT i BDOT500 dla części Gminy Głubczyce oraz ...... Gminy Branice Tryb podstawowy bez negocjacji 226. ......     1. ...... Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do kwoty 4. ...... zł w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu powiatu ...... Tryb podstawowy bez negocjacji 416. ......       Należy wskazać ...... spośród następującej listy tryb albo procedurę ...... zamówień:   1) tryb ...... stawowy - bez negocjacji (art. ...... 275 pkt 1 ustawy); 2) ...... podstawowy - negocjacje fakultatywne (art. ...... 275 pkt 2 ustawy); 3) ...... podstawowy - negocjacje obligatoryjne (art. ...... 275 pkt 3 ustawy); 4) ...... stwo innowacyjne; 5) ...... negocjacje bez ogłoszenia; 6) ...... 7) konkurs; 8) ...... Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług. ...... Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku ...... wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, ...... zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe). ...... Należy wskazać, czy aktualizacja polega na: zmianie, ......   sporządziła: Marta stupińska 19. ...
 • Piotr Soczyński
  ...   ...