Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 3944 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1732

 • Pismo ogólne
 • Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Pomorzowice
  ... sp;chodnika wraz z budową kanalizacji ...... szczowej w miejscowości Pomorzowice. ...
 • Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców
  ... Formularz zgłoszeniowy na spotkanie organizowane w Głubczycach:  ...... s://docs. ...... s ...... s ...... s ...... sD5XWitnf3YZ1eg/viewform ...
 • Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców dot. działania 1.1RPO WO 2014-2020
 • Centrum przesiadkowe w Głubczycach
  ... stał rozstrzygnięty nabór w ramach ...... Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na działanie 3. ...... strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych. ...... Projekt Partnerski pn. ...... „ZINTEGROWANY TRANsPORT sUBREGIONU POŁUDNIOWEGO – ETAP I” otrzymał ...... sowanie o wartości około 28 mln zł. ...... ponad 2,5 mln zł z czego 85% będzie dofinansowane ze środków pochodzących z Unii ...... skiej. ...... W ramach projektu zostanie całkowicie przebudowany obecny dworzec ...... sowy, w miejscu którego powstanie nowoczesne ...... przesiadkowe. ...... Ideą tego przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnego, funkcjonalnego i ...... podróżnym miejsca. ...... Rozwiązania, które zostaną zastosowane w planowanym obiekcie pozwolą pasażerom ...... komfortowe korzystanie z centrum przesiadkowego. ...... manewrowego, chodników, drogi, ciągu pieszo-jezdnego oraz zagospodarowanie terenu ...... Dworzec ma zostać wyposażony w system informacji podróżnych. ...... Powstanie również poczekalnia oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. ...... Natomiast perony autobusowe zostaną zadaszone, co będzie chroniło podróżnych przed ...... i deszczem. ...... Cały obiekt zostanie oświetlony, co zwiększy bezpieczeństwo podróżnych. ...... Dodatkowo zostaną wydzielone miejsca parkingowe dla autobusów, samochodów ...... sobowych na zasadzie Park&Ride oraz system ...... dla rowerów na zasadzie Bike&Ride. ...... Oprócz budowy centrum przesiadkowego Powiat Głubczycki planuje zakup ...... nowych i ekologicznych busów, których eksploatacja przyczyni się do zmniejszenia ...... sji spalin do środowiska. ...... Zakończenie inwestycji planuje się na rok 2018. ...
 • Podsumowanie XVII Festiwalu Kultury Powiatowej
  ... XVII Festiwalu Kultury Powiatowej był Powiat ...... natomiast współorganizatorem całości konkursów, przeglądów i warsztatów Gmina Głubczyce, ...... koordynatorem Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach. ...... Tegoroczny Festiwal Kultury Powiatowej był wyjątkowy, ...... po raz pierwszy odbył się w formie warsztatów, jedynie swą formę zachował przegląd ...... W pierwszych dniach festiwalu, czyli 18-19 kwietnia na deskach ...... sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury ...... się warsztaty wokalne z fantastyczną artystką Katarzyną „Pumą” Piasecką. ...... Jest to absolwentka Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach ...... klasie kompozycji i aranżacji prof. ...... Wokalistka, pianistka, kompozytorka, aranżerka, dyrygentka, ...... tekstów, producentka, pedagog. ...... Pierwszego dnia warsztaty prowadzone były dla młodzieży oraz ...... słych, zaś drugiego dla dzieci ze szkół ...... stawowych. ......          Kolejnym elementem Festiwalu były ...... sztaty plastyczne, które odbyły się 20 maja w ...... w Baborowie prowadzone przez Martę Drapiewską, absolwentkę AsP we Wrocławiu, ...... stratorkę podręczników szkolnych, książek i ...... Warto również wspomnieć, że Pani Marta pracuje dla różnych ...... jest m. ...... autorką ilustracji obecnych podręczników MEN dla klas ...... oraz prowadzi zajęcia z malarstwa i rysunku w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach, ...... które ciessię wielkim zainteresowaniem zarówno dzieci jak i dorosłych. ...... 27-28 kwietnia to czas, w którym dzieci, młodzież oraz dorośli ...... przenieść się w świat recytacji, bowiem w tych dniach ...... się warsztaty recytatorskie prowadzone przez Macieja Namysło, ...... solwenta wrocławskiego Wydziału Aktorskiego ...... stwowej Wyższej szkoły Teatralnej im. ...... solskiego w Krakowie, aktora Teatru Ludowego w ...... Jana Kochanowskiego w Opolu. ...... Zajęcia z recytacji odbyły się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu. ...... Dnia 8 maja wróciliśmy do Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach, gdzie ...... miejsce warsztaty teatralne z Markiem Nędzą, absolwentem ...... stwowej Wyższej szkoły Filmowej Telewizyjnej i ...... Jaracza w Łodzi, Teatru 6 Piętro i Teatru Polskiego w Warszawie, wykładowcą WsFTviT w Łodzi. ...... gatunki literackie bowiem o godzinie 18:00 w sali kameralnej MDK w Kietrzu odbyło się ...... sumowanie konkursu literackiego w ramach ...... stiwalu Kultury Powiatowej. ...... Gościem specjalnym oraz jurorem konkursu było Jacek Podsiadło - poeta, felietonista, ...... W konkursie kolejno uplasowali się: Kategoria dziecięca: I miejsce - ...... Kategoria dorośli: Wyróżnienie Jennifer stoczkowska, Bogdan Nowicki, Jerzy Piliszewski ...... 10 maja w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się przegląd tańca, który pozostał w formie ...... sowej. ...... W jury zasiadali: Judyta Pakulska – bardzo utytułowana tancerka m. ...... in mistrzyni Europy w tańcu nowoczesnym, Grażyna Pakulska – kierownik oddziału w ...... szkoły tańca Royal Dance Center oraz Monika ...... – kierownik ds. ...... artystycznych Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach. ...... Na scenie zaprezentowało się pięć zespołów, które uplasowały się na kolejnych ...... scach: Kategoria dziecięca: I miejsce - ...... spół "Flowers" z Zespołu ...... szkolno-Przedszkolnego z Baborowa III miejsce ...... Zespół "Hawajki" z sP Nr 2 w Głubczycach oraz Zespół "smyki" z ...... Kategoria młodzieżowa: Wyróżnienie: Zespół "Iskra"z Gminnego Ośrodka Kultury w ...... oraz Zespół "I love dance" ze szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Nasiedlu ...... to czas dla najmłodszych - przedszkolaki miały swoje święto. ...... Na hali sportowej w Zespole szkół Ogólnokształcących w Głubczycach odbyło sspotkanie ...... szkolaków z fantastycznymi animatorkami pt. ...... Przedszkolaki tańczyły, śpiewały, miały możliwość ...... scooby Doo oraz bardzo sympatycznego "Dinusia". ...... koniec każde dziecko otrzymało pieczątkę uczestnika, magiczne piórko oraz zostało zamknięte ...... W zabawie uczestniczyły następujące przedszkola: Przedszkole Nr 1 z Głubczyc, ...... szkole Nr 2 z Głubczyc, Przedszkole Nr 3 z ...... Katolickie Przedszkole z Branic, Przedszkole z Baborowa, Przedszkole z Włodzienina. ...... Wszystkie warsztaty, które zostały zorganizowane w ramach XVII Festiwalu ...... Prowadzone były przez profesjonalistów. ...... Mamy nadzieję, że uczestnicy tych przedsięwzięć wyszli z ogromną wiedzą oraz ...... spiracją do dalszego kształcenia się w danym ...... Pięknym zwieńczeniem festiwalu był koncert galowy, który odbył 14 ...... w sali widowiskowej  MOK w Głubczycach. ...... Na początku została wyświetlona prezentacja multimedialna, ...... każdy dzień festiwalowy. ...... Następnie na scenie wystąpiła laureatka I miejsca konkursu ...... Przeczytała wiersz oraz krótkie opowiadanie, a już chwilę ...... wystąpił zespół „Ministerstwo Brzmienia” z Markiem Nędzą na czele, ...... warsztaty teatralne. ...... Artyści zaprosili nas na spotkanie z muzyką żydowską a usłyszeliśmy ją ...... wykonaniu sabiny Karwali, Huberta Jarczaka oraz Marka ...... Był to fantastyczny, pełen emocji koncert za który ...... zostali nagrodzeni gromkimi owacjami na stojąco. ...... „Ministerstwo brzmienia” wystąpiło na deskach głubczyckiej sceny po raz pierwszy, mamy ...... nadzieję, że nie ostatni. ...... MOK Głubczyce   ...
 • Remont cząstkowy grysami i emulsjami dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego
  ... cząstkowy grysami i emulsjami dróg powiatowych na terenie powiatu ...
 • wszczęcie postępowania-pobór wody podziemnej GALON PALIWA Głubczyce
  ...   ZAWIADOMIENIE O WsZCZĘCIU POsTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO     ...... sp;       ...... starosta Głubczycki, działając na podstawie ...... 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. ...... 127 ust. ...... 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity Dz. ...... sp;   Zawiadamia że na ...... sek Pana stefana Jankowskiego, zam. ...... Żeromskiego 35 b, działającego z upoważnienia Pana ...... Wrocławska 48-100 Głubczyce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ...... z utworów czwartorzędowych za pomocą istniejącej studni wierconej, zlokalizowanej na ...... działki nr 272/3 obręb Lwowiany dla potrzeb stacji Paliw zlokalizowanej na działce ewid. ...... nr 272/2 obręb Lwowiany oraz myjni samochodów i stacji diagnostycznej ( dz. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... informuję o uprawnieniach stron wynikających z art. ...... 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości ...... składania uwag i wniosków w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. ......   Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez ...... szczenie w publicznie dostępnym wykazie danych ...... stronie BIP starostwa Powiatowegow Głubczycach : www. ...... przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu ...... skiego w Głubczycach. ......           ...
 • wszczęciee postępowania wodnoprawnego-odprowadzanie ścieków przemysłowych - myjnia ul. Garbarska w Głubczycach
  ... O WsZCZĘCIU POsTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO     ...... sp;       ...... starosta Głubczycki, działając na podstawie ...... 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. ...... 127 ust. ...... 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity Dz. ...... sp;   Zawiadamia   że ...... wniosek Pana Wiktora Wojnarskiego, zam. ...... Kozielska 15/4   w Głubczycach zostało wszczęte postępowanie administracyjne w ...... sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ...... urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Głubczyckich Wodociągów i ...... sp;  sp. ...... ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska ...... pochodzących z samoobsługowej, bezdotykowej myjni samochodowej, ......             Równocześnie ...... o uprawnieniach stron wynikających z art. ...... 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości ...... składania uwag i wniosków w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. ......     Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej ...... przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach : www. ...... przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu ...... skiego w Głubczycach. ......       ...
 • Notatka z wyboru inspektora nadzoru - Wiechowice
  ... z wyboru inspektora nadzoru - Wiechowice ...
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
  ... sp; POMOC PRAWNA   ...... sp; Pomoc  Prawna w  Powiecie  ...... sp; realizowana  jest  w 2 ...... : Punkt Nieodpłatnej  Pomocy  Prawnej w  Głubczycach ...... sp; Centrum  Pomocy  Rodzinie, ul. ...... sobieskiego 5a, Dni i  godziny  udzielania porad:       ...... sp;     pon. ......       -8. ......  -12. ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      śr. ...... sp;  - 8. ......  - 12. ...... Nieodpłatna  Pomoc  Prawna w  Głubczycach  prowadzona  ...... st  przez  radców prawnych ...... przez OIRP w  Opolu. ......   Punkt Nieodpłatnej Pomocy  Prawnej w Kietrzu z  siedzibą w ...... sp; Miejskim  w Kietrzu, ul 3 Maja 1, ...... Dni  i  godziny  udzielania  porad:        ...... sp;pon. ......        -  9. ...... sp; - 13. ......                         ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;  -10. ...... sp; - 14. ...... Nieodpłatna Pomoc  Prawna  w Kietrzu  prowadzona  jest ...... Fundację Togatus Pro  Bono z siedzibą  w  Olsztynie  ,ul. ...... Warminska  7, porady  udzielane  są  przez  radców prawnych  ...... sp; adwokatów. ...
 • Archiwum
  ... przez Powiat Głubczycki znajduje się pod adresem   : http://www. ...... szczegoly. ...... spx? ...
 • Plan zamówień publicznych
 • Mobilny Punkt Informacyjny
 • Zagłosuj na projekt z powiatu głubczyckiego! Razem możemy więcej!
  ... Drodzy Mieszkańcy, los projektów dla powiatu głubczyckiego w ramach ...... szałkowskiego Budżetu Obywatelskiego jest ...... w waszych rękach! ...... Początek głosowania już 24 kwietnia. ...... sp; Głosować może każdy mieszkaniec powiatu ...... Głosujemy tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy – jeden na zdanie ...... i jeden na zadanie subregionalne. ...... Formy głosowania: wrzucenie karty do urny w ...... Marszałkowskim Województwa Opolskiego lub w punkcie informacyjnym w Urzędzie ...... skim w Głubczycach, ul. ...... Niepodległości 14 elektronicznie na stronie internetowej www. ...... skie. ...... korespondencyjnie na adres UMWO: Urząd Marszałkowski Województwa ...... skiego ul. ...... Piastowska 14 45- 082 Opole Poniżej ...... sp;się karta do głosowania dla ...... szkańców powiatu głubczyckiego: UWAGA – w ...... sowaniu będą honorowane wyłącznie karty ...... A4 wydrukowane dwustronnie! ...