Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 5123 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2047

 • Pismo ogólne
 • Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców
 • Oświadczenia majątkowe za 2019 r (ou)
  ...   ...
 • Ogłoszenie Zarządu Powiatu - I przetarg - Głubczyce dz. 1271
 • Remont cząstkowy grysami i emulsja dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego
  ... cząstkowy grysami i emulsja dróg powiatowych na terenie Powiatu ...... sp; Dokumentacja przetargowa znajduje się ...... adresem : http://przetargi. ...... szeniaszczegoly. ...... spx? ...
 • "Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego"
  ... sZANOWNI PAŃsTWO, szpital Wojewódzki w ...... Katowickiej zaprasza na badania kolonoskopowe wykonywane w Pracowni Endoskopii ...... Bronchoskopii w ramach „Programu Badań Przesiewowych raka jelita ...... sp;(finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia). ...... Badanie profilaktyczne oraz preparat do przygotowania są  ...... W badaniu mogą wziąć udział bez skierowania: osoby w wieku 50-65 ...... sp;bez objawów takich jak krwawienie z ...... biegunka lub zaparcie które pojawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a ...... przyczyna nie jest znana, a także chudnięcie lub anemia bez znanej ...... osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które ...... w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego ...... stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z  ...... sp;jelita grubego; osoby w wieku 25-49  ...... z rodziny z zespołem Lyncha. ...... W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do ...... z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na ...... stawie spełnienia tzw. ...... kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. ...... sp; W ramach Programu Badań Przesiewowych ...... wykonać tylko pierwsze badanie; osoby w wieku 20-49 lat pochodzące z ...... z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej ...... W tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni ...... W ramach Programu Badań Przesiewowych można wykonać tylko pierwsze badanie; ...... do badania nie są kwalifikowane osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ...... ostatnich 10 lat; nie trzeba być ...... wystarczy PEsEL. ...... Kolonoskopia to obejrzenie „od środka” całego jelita ...... odpowiednio oczyścić jelito – dokładna instrukcja będzie udzielona po ustaleniu terminu ...... Badania wykonywane są przez bardzo doświadczonych lekarzy. ...... Na kolonoskopię można się zgłaszać telefonicznie od poniedziałku do ......  w godzinach od 10. ...... sp;506 218 078 lub osobiście w  ...... Endoskopii i Bronchoskopii przy ul. ...... Katowickiej 64 (wysoki parter), obok Działu Diagnostyki ...... W trakcie zapisu zostaną przekazane informacje dotyczące ...... W Pracowni wydawany jest preparat do przygotowania wraz z instrukcją ...... stosowania, a także jest możliwość wypełnienia ...... (będącej jednocześnie skierowaniem). ...... Ankieta może być wypełniona samodzielnie lub przez lekarza każdej ...... specjalności, można ją pobrać ze strony ...... szpitala Wojewódzkiego w Opolu: pobierz tutaj ankietę Programu Badań ...... siewowych: http://pbp. ...... szczegółowe informacje o przesiewowych badaniach pod numerem tel. ...... sp;506 218 078 od poniedziałku ...... piątku  w godzinach od 10. ......   Więcej informacji o badaniach i ...... Badań Przesiewowych na stronie internetowej: http://pbp. ......   ZAPRAsZAMY DO UCZEsTNICTWA W PROGRAMIE ...
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, likwidację i przebudowę urządzeń wodnych oraz usługę wodną – odprowadzanie ścieków
  ...   ...
 • Sesja IX
  ... sp; Imienny wykaz głosowań radnych z IX ...... sesji Rady Powiatu   Obrady rozpoczęto 12-08-2019 o godz. ...... 07:59 tego samego dnia. ......   W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych: 1. ...... Leszek Bac 2. ...... Bartosz Rudziński 3. ...... Maria Farasiewicz 4. ...... Tomasz Ognisty 6. ...... Irena sapa 9. ...... Bronisława Pawlik 10. ...... Radosław Gorzko 11. ...... Jan Jasion 12. ...... Benedykt Pospiszyl 13. ...... Piotr soczyński   Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad ...... godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych ...... sach roku szkolnego, rozmiaru i zasad ...... wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym ...... kierownicze               ...... sp;        ...... sp;    w zastępstwie ...... któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru ...... zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych ...... specjalistów prowadzący zajęcia ...... specjalistyczne oraz zasad zaliczania do ...... godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, (07:46)   ...... imienne: ZA(13): Piotr soczyński, Leszek Bac, Bogdan Kulik, Irena sapa, Benedykt ...... spiszyl, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, ...... sław Gorzko, Jan Jasion, Tomasz Ognisty, Artur ...... Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): ...... NIE GŁOsOWALI/NIEOBECNI(3): Wojciech Bernacki, ...... sz Krupa, Anita Juchno   Uchwała w ...... sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia ...... określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania ...... za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (07:48)   ...... imienne: ZA(13): Piotr soczyński, Leszek Bac, Bogdan Kulik, Irena sapa, Benedykt ...... spiszyl, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Artur ...... Bartosz Rudziński, Marian Podkówka, Maria Farasiewicz, ...... sław Gorzko, Tomasz Ognisty PRZECIW(0): ...... sTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIE ...... sOWALI/NIEOBECNI(3): Wojciech Bernacki, ...... sz Krupa, Anita Juchno     ...... w sprawie zmiany Uchwały Nr V/54/2019 Rady ...... w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z ...... su rehabilitacji zawodowej i społecznej, ...... sowanych przez Państwowy Fundusz  ...... Osób Niepełnosprawnych (07:55)   Wyniki imienne: ZA(13): Piotr ...... soczyński, Leszek Bac, Bogdan Kulik, Marian ...... Irena sapa, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, ...... sława Pawlik, Artur Czechowicz, Maria ...... siewicz, Tomasz Ognisty PRZECIW(0): ...... sTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIE ...... sOWALI/NIEOBECNI(3): Wojciech Bernacki, ...... sz Krupa, Anita Juchno     ...... sp; ...
 • Sesja VIII
  ... wykaz głosowań radnych z VIII Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu   Obrady ...... 07:58 tego samego dnia. ......   W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych: 1. ...... Leszek Bac 2. ...... Irena sapa 7. ...... Bronisława Pawlik 8. ...... Radosław Gorzko 9. ...... Jan Jasion 10. ...... Tadeusz Krupa 11. ...... Benedykt Pospiszyl 13. ...... Tomasz Ognisty   Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego ...... 2019 rok (07:52)   Wyniki imienne: ZA(12): Wojciech ...... Irena sapa, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Radosław Gorzko, ...... Kulik, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Anita Juchno, Artur ...... PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIE GŁOsOWALI/(4): Bartosz ...... ski, Maria Farasiewicz, Tomasz Ognisty, Piotr ...... soczyński. ......   Radny Tomasz Ognisty ze względu na brak tabletu nie brał ...... w głosowaniu. ......   Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy ...... sowej. ...... (07:54)   Wyniki imienne: ZA(12): Anita ...... Bogdan Kulik, Irena sapa, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Radosław ...... Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, Tadeusz Krupa, Leszek Bac, Artur Czechowicz ...... WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIE GŁOsOWALI/(4): Bartosz Rudziński, Maria ...... siewicz, Tomasz Ognisty, Piotr soczyński ...... sp; Radny Tomasz Ognisty ze względu na brak ...... nie brał udziału w głosowaniu. ...
 • Informacja Komisji Konkursowej z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy referent Wydziału Geodezji i Nieruchomości
 • Ogłoszenie Starosty Głubczyckiego - ws wyznaczania jednostki do usuwania pojazdów
  ...   ...
 • PKP S.A. - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 • Dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich
  ... sp; ...
 • Zapraszamy w dniach 9 - 11.08.2019 r. do Wysokiej! 
 • Starosta Głubczycki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy Referent w Wydziale Geodezji i Nieruchomości