Ostrzeżenie meteorologiczne: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C. Ważność:od godz. 13:00 dnia 25.06.2019 do godz. 18:00 dnia 26.06.2019 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) - 90%

Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
znaleziono plików: 510 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1100

 • Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na rok 2019
 • Sesja VII
  ... budżetu Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok, (14:17) Wyniki imienne: ZA(14): Piotr ...... Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2018 rok (15:45) Wyniki imienne: ZA(14): Irena Sapa, ...... finansowego Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok (15:49) Wyniki imienne: ZA(13): Piotr ...... budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (15:54) Wyniki imienne: ZA(15): Leszek Bac, ...... badania sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz za 2020 rok Samodzielnego Publicznego ...... Głubczyckiego od dnia 1 września 2019 roku. ...... uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki ...
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  ... w Głubczycach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach ...... Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ...... integrację środowiska pieczy zastępczej, pokazanie alternatywnych form wypoczynku oraz ...
 • ĆWICZENIE RENEGADE/SAREX-19
  ... ALARMU” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut, - „ODWOŁANIE ALARMU” – ...... dźwięk syreny w okresie trzech minut. ...
 • Dzień Strażaka
  ... odbyła się uroczysta zmiana służby z okazji Dnia Strażaka. ...
 • Raport za 2018 rok
  ... o stanie powiatu głubczyckiego za 2018 rok. ...
 • Dostęp do informacji publicznej
  ... zainteresowanym na wniosek, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. ...... na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni ...... udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. ...... może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do ...... może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. ...... Powiatowe powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. ...... wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie ...
 • POLISH U17 OPEN
  ... W turnieju tym weźmie udział około 200 zawodników i zawodniczek w wieku 16 ...
 • sprawozdania finansowe Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok
 • Sprawozdania budżetowe Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
  ... Zgłoszeń dokonuje się: Telefonicznie pod nr ...
 • V Sesja Rady Powiatu - 27.03.2019
  ... okół Nr V/2019 z posiedzenia sesji Rady Powiatu ...... że w związku z otrzymaniem informacji o wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu ...... przypadających według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji ...... Niepełnosprawnych po zapoznaniu się z wysokością przyznanych środków oraz ilością ...... Centrum dokonała następującego podziału przyznanej dla ...... (15:12) Protokołowała: Wioletta Makselan  Inspektor ...
 • IV Sesja Rady Powiatu - 28.02.2019
  ... okół Nr IV/2019 z posiedzenia sesji Rady ...... w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. ...... budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok, b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, ...... Społecznej w Klisinie, d) powierzenia w roku 2019 Gminie Głubczyce prowadzenia zadania ...... pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”, f) zatwierdzenia programu ...... w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania ...... Przedstawienie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na ...... i Porządku Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (15:10) ...... Rady poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu ...... Do protokołu nie zgłoszono zastrzeżeń, w związku z ...... budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (15:11) Nastąpiła zmiana quorum (15:13) ...... budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (15:13) Wyniki imienne: ZA (15): Bogdan ...... oraz wydatki do wysokości 73. ...... okres realizacji projektu przypada na lata ...... d) powierzenia w roku 2019 Gminie Głubczyce prowadzenia zadania ...... jej utworzenia przez Powiat byłyby bardzo wysokie. ...... Głosowanie w sprawie powierzenia w roku 2019 Gminie Głubczyce prowadzenia zadania ...... pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” (15:19) Nastąpiła zmiana quorum (15: ...... działalność pożytku publicznego w 2019 roku. ...... Wyniki konsultacji zostały opisane w dokumencie: Informacja z przebiegu konsultacji ...... pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. ...... pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (15:23) Wyniki imienne: ZA (16): ...... jest na poziomie minimalnym, co jest niepokojące, gdyż w szpitalu w Kluczborku podobna ...... W szpitalu będzie ok. ...... a to dla powiatu nie jest jedyna strata do pokrycia, gdyż dokładamy również do innych zadań ...... oświatowej, która jest niewystarczająca na pokrycie bieżącej działalności szkół. ...... zdawać sprawę, że dzieje się to kosztem pokrycia za rok 2018 kwoty 3 mln zł z budżetu ...... Centrum Pomocy Rodzinie o zwrot kosztów w wysokości 300 zł poniesionych na przewóz dziecka ...... z Postanowieniem z dnia 27 marca 2018 roku Sądu okręgowego w Opolu w dniu przewozu ...... umożliwiają jedynie pokrycie przez Powiat średnich miesięcznych ...... głos przedstawiając swoje argumenty i dokumentację związaną z leczeniem córki. ...... Z analizy pisma wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną wynika, iż droga jest ...... ukruszone, co powoduje duże zwężenie szerokości jezdni stwarzające utrudnienia podczas ...... widzi potrzebę uzupełnienia poboczy do szerokości odpowiadającej drodze powiatowej oraz ...... Starosta poinformował, że w tym roku odbył się dopiero objazd dróg powiatowych ...... Wówczas może się okazać, że tych petycji będzie mniej, gdyż jak ...... Starosta odpowiedział, że aby móc określić koszty należy najpierw ocenić, czy ta ...... Następnie należy wykonać dokumentację techniczną, przedmiar i wycenę. ...... że w momencie uchwalania budżetu na 2019 rok nie było mowy o w/w inwestycji i nic nie ...... ubytki w tej drodze, ale na pewno w tym roku nie będzie gruntownego remontu. ...... się do wypowiedzi radnego Rudzińskiego, że rok temu ta droga była w takim samym stanie ...... że w ubiegłym roku podczas inwestycji w miejscowości Nowa ...... co powoduje, że droga nie spełnia norm szerokości i pojazdy mijając się muszą zwolnić, aby ...... w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania ...... w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania ...... W związku z tym już szybciej w SP ZOZ dokonano przebadania wszystkich pracowników na ...... Przedstawienie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na ...... i Zdrowia przedstawił sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na ...... Poinformował, ze co roku Karta Nauczyciela zobowiązuje powiat do ...... Z wyliczeń wynika, że za 2018 rok osiągnięto średnie wynagrodzenia na każdym ...... i Porządku Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok (17:41) Pan Tadeusz Schmidt – Sekretarz ...... i Porządku Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok. ...... program „Czyste powietrze” i od pół roku są zbierane wnioski. ...... będziemy mogli redukować wysoką emisję. ...... że uchybienie zostało usunięte, kosztowało ok. ...... zwrócił się z pytaniem o zapis dotyczący pokrycia straty PKS-u. ...... są dwie możliwości, albo udziałowcy PKS-u pokrywają stratę albo wpisuje się ją na pokrycie ...... Gniewkowice-Dzierżysław, zwłaszcza na wysokości cmentarza w Lubotyniu. ...... zadedykowała wszystkim kobietom z okazji Dnia Kobiet wiersz własnej twórczości pt. ...... Rady Powiatu Radosław Gorzko Protokółowała: Wioletta Makselan Inspektor ...
 • Sesja VI
  ... Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. ...... budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (15:11)   Wyniki imienne: ...... w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. ...... w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. ...... Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli ...
 • Konkurs „Mały Ratownik” rozstrzygnięty
  ... Zwycięską pracą okazała się praca zbiorowa z Zespołu Szkół ...