Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
znaleziono plików: 913 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1671

 • PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2023 ROK
  ... pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 § 1. ...... Organizacjami Pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki ...... Program określa, formy, zasady, zakres współpracy ...... się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o ...... pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”; 5) dotacji – należy rozumieć przez ...... – należy przez to rozumieć zadania określone w art. ...... a organizacjami i rozwój społeczności lokalnej poprzez efektywną współpracę. ...... poprzez aktywizację społeczności lokalnych, 3) umacnianie w społeczeństwie ...... 5) poprawa jakości życia, poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców Powiatu, 6) ...... współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów, 4) efektywności - Powiat ...... zadań publicznych podmiotom programu, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu ...... działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. ...... W 2023 roku ustala się zakres współpracy w ...... zadań publicznych powiatu na zasadach określonych w ustawie, 2) wzajemnego ...... właściwych organów powiatu oraz określanie podmiotu ich działania, 5) ...... edukacji prawnej w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy ...... okres realizacji Programu. ...... Pozarządowymi będzie realizowany w 2023 roku. ...... realizacji poszczególnych zadań będzie określony w warunkach konkursów. ...... konkursów ofert, b) w ramach inicjatywy lokalnej, c) w ramach otwartych konkursów ...... Wysokość środków planowanych na realizację ...... Na realizację Programu w 2023 roku planuje się przeznaczyć ogółem kwotę w ...... okości 1. ...... zł ujętą w budżecie powiatu na 2023 rok. ...... Ocena realizacji Programu za 2023 rok będzie dokonywana w oparciu o następujące ...... realizacji zadania publicznego na rzecz lokalnej społeczności, 2) liczbę ofert ...... na realizację zadań publicznych, 3) wysokość środków finansowych przeznaczonych na ...... konkurów ofert oraz w ramach inicjatywy lokalnej, 6) liczbę inicjatyw realizowanych ...... się do konsultacji z organizacjami w sposób określony w Uchwale Nr XLII/265/2018 Rady ...... w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami ...... publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. ...... Do zadań komisji należy: 1) dokonywanie oceny ofert, w terminie wskazanym w ...... Protokół z posiedzenia komisji wraz z podsumowaniem ...... przedstawiony jest Zarządowi Powiatu, który dokonuje ostatecznego wyboru ofert. ...
 • Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 1/D/2023 z dnia 26.01.2023r.
  ... przebudowa drogi gminnej w ramach zadania określonego przez wnioskodawcę jako: ...... drogi gminnej relacji Branice - Wysoka wraz z budową ścieżki rowerowej na ...... Branice, obrębach ewidencyjnych: Branice, Wysoka, Boboluszki, na działkach o numerach ...... drogowy drogi gminnej relacji Branice – Wysoka, w zakresie przebudowy (stanowiące własność ...... nr 1197, obręb ewidencyjny – Wysoka, dz. ......   Wysoka 81/5 81/7 ......   Wysoka 304 304/1 ......   Wysoka 303 303/1 ......   Wysoka   10 ...... Wysoka 81/1 81/9 ...... Wysoka 82 82/1 ...... Wysoka 103 103/1 ...... dwukierunkowa) z pasami ruchu o szerokości 2,5m o nawierzchni jezdni z masy ...... drogi zostanie przebudowany chodnik o szerokości 2,00m oraz zostanie wykonana ścieżka ...... o szerokości 2,00m. ...... Publicznych tych urzędów, a także w prasie lokalnej. ...... stron o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ...
 • Zarządzenie Nr 2/2023 Starosty Głubczyckiego z dnia 23-01-2023 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2023 roku
  ... koszt utrzymania mieszkańca w 2023 roku w placówkach: 1) Dom Pomocy Społecznej w ...
 • III przetarg na sprzedaż dz. 121 Kietrz
  ... wybudowany w technologii tradycyjnej w okresie międzywojennym. ...... dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną, stolarka drzwiowa i ...... okienna drewniana, tynki wewnętrzne ...... są sień, przechodnia kuchnia, jeden pokój, na poddaszu dwa pokoje i komunikacja, w ...... zawilgocone, stropy częściowo przegnite, pokrycie dachowe do wymiany, stolarka drzwiowa i ...... okienna do wymiany, instalacje elektryczna i ...... Kształt działki wąski prostokąt, rzeźba terenu pozioma. ...... odbył się w dniu 21 listopada 2022 roku. ...... odbył się w dniu 28 grudnia 2022 roku. ...... 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( jednolity ...... odbędzie się w dniu 10 marca 2023 roku o godzinie 10°°  w siedzibie Starostwa ...... najpóźniej  w dniu  06 marca 2023 roku  wpłacą w/w  wadium  na ...... zobowiązani są do przedłożenia dokumentu stwierdzającego tożsamość ...... posiadania takich dokumentów spowoduje niedopuszczenie do ...
 • Zarządzenie Nr 1/2023 Starosty Głubczyckiego z dnia 09-01-2023 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach w 2023 r.
  ... W 2023 roku ustala się dni wolne od pracy dla ...... związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w roku 2023 z powodu święta przypadającego w ...... 11 listopada 2023 roku, dzień 13 listopada 2023 roku ustala się ...
 • ZARZĄDZENIA 2023 ROK
  ... w domu pomocy społecznej w 2023 roku (DzUWO poz. ...
 • V przetarg sprzedaż dz. 154-8 Zopowy
  ... Kształt działki korzystny – regularny wielokąt, rzeźba terenu pozioma. ...... odbył się w dniu 29 sierpnia 2022 roku. ...... odbył się w dniu 05 października 2022 roku. ...... odbył się w dniu 25 listopada 2022 roku. ...... odbył się w dniu 18 stycznia 2023 roku. ...... z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( jednolity ...... odbędzie się w dniu 07 marca 2023 roku o godzinie 10°°  w siedzibie Starostwa ...... najpóźniej  w dniu  03 marca 2023 roku  wpłacą w/w  wadium  na ...... zobowiązani są do przedłożenia dokumentu  stwierdzającego tożsamość ...... posiadanie takich dokumentów spowoduje niedopuszczenie do ...
 • STAROSTA GŁUBCZYCKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Wydziału Drogownictwa
  ... Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących lokalizacji tymczasowych obiektów handlowych w ...... realizacji robót (przekazywania wykonawcom dokumentacji, placu budowy). ...... robót i przekazywania inwestycji wraz z dokumentacją powykonawczą. ...... nad egzekucją usunięcia wad powstałych w okresie rękojmi. ...... Oferta powinna zawierać następujące dokumenty       ...... Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane ...... zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach ofertowych przez Starostwo Powiatowe ...... zgody na komisyjne zniszczenie złożonych dokumentów w przypadku jej nieodebrania w ...... Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku ...... dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych ...... pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ...... wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ...
 • XLIX sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 13.01.2023 r.
  ... Protokół XLIX sesji Rady Powiatu w Głubczycach z ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. ...... zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2023 rok (13:09:00) Uchwała w sprawie zmian ...... powiatu głubczyckiego na 2023 rok (13:14:00) Wyniki imienne: ZA (14): ...... w Głubczycach z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu ...... w Głubczycach z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu ...... powierzenia w roku 2023 Gminie Głubczyce zadania publicznego z ...... Uchwała w sprawie powierzenia w roku 2023 Gminie Głubczyce zadania publicznego z ...... plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad ...... plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad ...... Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2023 rok (13:36:00) Uchwała w sprawie ...... Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2023 rok (13:37:00) Wyniki imienne: ZA (15): ...... Rolnictwa i Porządku Publicznego na 2023 rok (13:37:00) Uchwała w sprawie ...... Rolnictwa i Porządku Publicznego na 2023 rok (13:37:00) Wyniki imienne: ZA (15): ...... Zdrowia i Polityki Społecznej na 2023 rok (13:37:00) Uchwała w sprawie ...... Zdrowia i Polityki Społecznej na 2023 rok (13:38:00) Wyniki imienne: ZA (15): ...... Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2023 rok (13:38:00) Uchwała w sprawie ...... Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2023 rok (13:38:00) Wyniki imienne: ZA (15): ...... pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2023 rok (13:39:00) Uchwała w sprawie ...... pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2023 rok (13:39:00) Wyniki imienne: ZA (15): ...... z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok. ...
 • XLIX sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 13.01.2023 r.
  ... w Głubczycach w dniu 13 stycznia 2023 roku   Uchwała w sprawie zmian ...... powiatu głubczyckiego na 2023 rok (13:14:00) Wyniki imienne: ZA (14): ...... w Głubczycach z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu ...... Krupa Uchwała w sprawie powierzenia w roku 2023 Gminie Głubczyce zadania publicznego z ...... plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad ...... Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2023 rok (13:37:00) Wyniki imienne: ZA (15): ...... Rolnictwa i Porządku Publicznego na 2023 rok (13:37:00) Wyniki imienne: ZA (15): ...... Zdrowia i Polityki Społecznej na 2023 rok (13:38:00) Wyniki imienne: ZA (15): ...... Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2023 rok (13:38:00) Wyniki imienne: ZA (15): ...... pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2023 rok (13:39:00) Wyniki imienne: ZA (15): ...
 • STAROSTA GŁUBCZYCKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE   STAROSTWA POWIATOWEGO W GŁUBCZYCACH - Młodszy referent/referent w Powiatowym Biurze Promocji
  ... Oferta powinna zawierać następujące dokumenty        ...... Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane ...... zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach ofertowych przez Starostwo Powiatowe ...... zgody na komisyjne zniszczenie złożonych dokumentów w przypadku jej nieodebrania w ...... Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku ...... dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych ...... pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ...... wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ...
 • Informacja o wyniku przetargu
  ... z dnia 14 września  2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania ...... oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. ...... U z 2021 roku poz. ...... przeprowadzonego w dniu 18 stycznia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Głubczycach  ...... oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 7 dni tj. ...... do dnia  25 stycznia 2023 roku. ...
 • 26 posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 07.02.2023 r.
  ... Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji. ...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000,00 zł na okres 2023 roku
  ... krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000,00 zł na okres 2023 roku” – ...... krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000,00 zł na okres 2023 roku za ...... złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w dokumentach zamówienia i została ...... o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. ...
 • Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego w sprawie wydania decyzji nr 10/2023 o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego
  ... decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej ...... dokumentacja sprawy jest dostępna do wglądu w ...