Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Charakterystyka powiat głubczyckiego

 

Powiat głubczycki zajmujący powierzchnię 673 km2 z 50 tys. mieszkańców, leży w południowej części województwa opolskiego. W jego skład wchodzą następujące gminy: Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz. Teren powiatu głubczyckiego to historyczny szlak handlowy,  prowadzący z północy kraju  na południe Europy, przez Bramę Morawską. Południowa cześć granicy powiatu jest jednocześnie granicą państwa. Brak uciążliwego przemysłu oraz dbałość o czystość środowiska naturalnego sprawiły, że powiat należy do najczystszych pod tym względem w regionie. Bogactwo naturalne powiatu to wysokiej jakości woda pitna oraz kopaliny surowców drogowych. Dominującą dziedziną gospodarki jest rolnictwo. Lessowe użytki rolne wysokiej klasy występujące na Płaskowyżu Głubczyckim powodują, że powiat zaliczany jest do strefy rolnej województwa opolskiego. Na terenie powiatu rozlokowane są dwa gospodarstwa wielkopowierzchniowe do  10 tys. ha oraz kilkanaście gospodarstw przekraczających wielkością 100 ha, a średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi ok. 20 ha. Na użytkach rolnych z przewagą 2 i 3 klasy uprawiane są głównie: pszenica, buraki, rzepak i kukurydza, prowadzone są także hodowle krów mlecznych i trzody chlewnej. Przemysł jest związany w dużej części z przetwórstwem rolno-spożywczym (mleczarnie, olejarnie, przetwórstwo mięsne piekarnie, wytwórnie  napoi, browar )  oraz w  mniejszej z elektromechaniką, ceramiką ,budownictwem i przetwórstwem drewna. Uwzględniając typowo rolniczy charakter powiatu prosperuje on bardzo dobrze. Na terenie powiatu dobrze zorganizowane jest szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i ponadpodstawowe;  ogólnokształcące i techniczne. Szkolnictwo specjalne, Studium Pracowników Socjalnych, biblioteki publiczne, domy kultury itp. Turystów zwiedzających powiat mogą zainteresować jego pamiątki historyczne ze zbiorami Powiatowego Muzeum, walory przyrodnicze, oraz infrastruktura restauracyjno-hotelarska z campingiem w Piotrowicach Głubczyckich oraz licznymi cyklotrasami.