Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Kronika Ziemi Głubczyckiej

Kronika Ziemi Głubczyckiej

1281
Na Śląsku było 11 księstw dzielnicowych w czterech grupach oraz Ziemia Opawska w granicach państwa czeskiego obejmująca również obszar głubczycki;

1377
Głubczyce były przez pewien czas stolicą udzielnego Księstwa Przemyślidów;

1503
Księstwo Głubczyckie połączono z Karniowskim, w tej strukturze miasto i ziemia głubczycka funkcjonowały aż do podziału Śląska granicą austriacko-pruską w 1742 r.;

1622
Po wojnie trzydziestoletniej książę opawski Lichtenstein objął Głubczyce na zasadach lenna;

25.11.1741
Fryderyk II nakazał wydzielenie powiatów (Kreise) z przypadłych Prusom ziem położonych na północ od Opawy i Opawicy, a oddzielonych od Opawy i Karniowa nową linią graniczną z Austrią, utworzono powiat głubczycki obejmujący pas Płaskowyżu Głubczyckiego wzdłuż granicy z Austrią aż po Odrę na południowym-wschodzie (Hulczyn);

30.04.1815
Podział okręgów rejencyjnych na powiaty z przesunięciem do powiatu raciborskiego Kraiku Hulczyńskiego - wschodniej części powiatu głubczyckiego i powiększenie jego zasięgu w kierunku północnym. Stan ten przetrwał aż do roku 1945;

1945-1950
Powiat głubczycki (w granicach sprzed 1945 r.) należał do województwa śląskiego.

28.06.1950
Powiat głubczycki wchodzi w skład utworzonego województwa opolskiego.

28.05.1975
Zniesienie powiatów.

15.10.1975
Dokonano korekty i przesunięcia gmin z naruszeniem dawnej granicy między powiatem głubczyckim, a kozielskim, zmieniono również granicę między dawnym powiatem głubczyckim, a prudnickim. Ustalając granice gmin "zatuszowano nieco" historyczne granice powiatu.