Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Spis telefonów

Informacja techniczna o możliwości połączeń Centrali Telefonicznej Starostwa Powiatowego

Za pośrednictwem centrali telefonicznej Starostwa Powiatowego można uzyskać połączenie z każdym numerem wewnętrznym na terenie Starostwa. Po wybraniu numeru centrali usłyszą państwo automatyczną sekretarkę informującą o możliwości bezpośredniego połączenia z żądanym numerem po tonowym wybraniu numeru wewnętrznego. Gdy nie skorzysta się z tej możliwości można poczekać do zgłoszenia się telefonistki. Numery telefonów wewnętrznych można wybierać w systemie tonowym.

WYKAZ NUMERÓW

Sekretariat

200

774053660

Starosta

200

774053660

Wicestarosta

200

774053660

Sekretarz Powiatu

233

774053693

KASA

237

774053663

Księgowość

227

774053674

Księgowość

223

774053673

Wydział Oświaty

Wydziała Zdrowia

221

211

774053678

774053699

Kadry, OC, Informatyk, Zarządzanie Kryzysowe

215

774053665

Wydz. Ogólno-Organizacyjny, Nieodpłatna Pomoc Prawna

218

224

774053666

774053694

Kierownik Wydziału Geodezji

231

774053681

Gospodarka nieruchomościami

214

774053684

Ewidencja gruntów

213

774053683

Ewidencja gruntów

232

774053682

Ośrodek Dok. Geodezyjnej

216

246

247

774053686

774053696

774053697

Wydz. Drogownictwa

Kierownik

217

212

774053667

774053668

Wydz. Ochrony Środowiska

219

241

774053672

774053671

Wydz. Budownictwa

Kierownik

236

235

774053676

774053675

Biuro Promocji

238

242

774053688

774053685

Biuro Rady

240

774053680

Inspektor Kontroli

Stanowisko ds. Kontroli

222

774053677

Wydział Komunikacji i Transportu

Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu

260

774053690

Rejestracja Pojazdów

251

774053692

Prawo jazdy

252

774053691

Rzecznik Praw Konsumentów

229

774053669


 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Klisinie
48-118 Lisięcice 
tel./fax:77 485-75-93, 
77 485-75-94

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Pocztowa 6,
48-100 Głubczyce
tel. 77 485-20-37, 
77 485-85-37

INSPEKTORATY

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
uL. Powstańców 4
48- 100 Głubczyce
tel. 77 550 36 01
77 550 36 02
fax. 77 550 36 03

POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY
ul. Grunwaldzka 1b
48- 100 Głubczyce
tel. 77 485-26-68

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
ul. Grunwaldzka 1a
48- 100 Głubczyce
tel. 77 485-26-62

WAŻNIEJSZE TELEFONY INFORMACYJNE
I ALARMOWE

  1. Telefon alarmowy 112
  2. Straż Pożarna 998
  3. Pogotowie Ratunkowe 999
  4. Policja 997
  5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 722 392 885
  6. Powiatowa stacja sanitarno Epidemiologiczna 512 224 408
  7. Informacja PKS 485-26-96