Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

PDFSTRATEGIA_ROZWOJU_TRANSPORTU_OBSZARU_FUNKCJONALNEGO_PARTNERSTWO_NYSKIE_2020.pdf (6,45MB)

PDFZALACZNIK_1A_-_Raport_z_badania_etap_I.pdf (3,46MB)
PDFZALACZNIK_1B_-_TOM_I_-_DIAGNOZA_STRATEGICZNA.pdf (26,43MB)
PDFZALACZNIK_1C_-_TOM_II_-_WYNIKI_BADAN.pdf (5,11MB)
PDFZALACZNIK_1D_-_TOM_III_-_WYNIKI_BADAN_ANKIETOWYCH.pdf (6,78MB)
PDFZALACZNIK_1E_-_TOM_IV_-_PROMOCJA_I_KONSULTACJE_SPOLECZNE.pdf (1,92MB)
PDFZALACZNIK_2A_-_Raport_z_badan_Etap_II.pdf (1,75MB)
PDFZALACZNIK_2B_-_TOM_I_ANALIZA_BEZPIECZENSTWA.pdf (6,51MB)
PDFZALACZNIK_2C_-_TOM_II_STUDIUM_KOMUNIKACYJNE.pdf (1,90MB)
PDFZALACZNIK_2D_-_TOM_III_KONSULTACJE_SPOLECZNE.pdf (6,97MB)
PDFZALACZNIK_2E_-_TOM_IV_PROMOCJA.pdf (1,47MB)
PDFZALACZNIK_3A-Karta_monitoringu_dla_Strategii_Rozwoju_Transportu_Obszaru_Funkcjonalnego_Partnerstwo_Nyskie_2020.pdf (296,95KB)
PDFZALACZNIK_3B_-_MAPA_PARTNERSTWA.pdf (380,30KB)
PDFZALACZNIK_3C_-_PROJEKT_STRATEGII_ROZWOJU_TRANSPORTU_OBSZARU_FUNKCJONALNEGO_PARTNERSTWO_NYSKIE_2020.pdf (2,12MB)
PDFZALACZNIK_4_-_Wyciag_ze_strategii_rozwoju_transportu_obszaru_funkcjonalnego_partnerstwo_nyskie_2020.pdf (4,30MB)
PDFZALACZNIK_5_-_Karty_projektow.pdf (1,95MB)
PDFZALACZNIK_6_-_Wstep_do_analizy_bepieczenstwa.pdf (641,95KB)
JPEGZALACZNIK_7A_-_Mapa_linie_komunikacyjne.jpeg (73,47KB)
JPEGZALACZNIK_7B_-_Mapa_lokalizacja_przystankow_autobusowych.jpeg (77,04KB)
JPEGZALACZNIK_7B_-_Mapa_lokalizacja_przystankow_autobusowych (1).jpeg (77,04KB)
JPEGZALACZNIK_7C_-_Mapa_lokalizacja_przystankow_autobusowych_Nysa.jpeg (68,56KB)
JPEGZALACZNIK_7D_-_Mapa_lokalizacja_przedsiebiorstw.jpeg (83,92KB)
JPEGZALACZNIK_7E_-_Mapa_wypadki_smiertelne.jpeg (69,61KB)
JPEGZALACZNIK_7F_-_Mapa_zageszczenie_ludnosci.jpeg (75,84KB)
JPEGZALACZNIK_7G_-_Mapa_zezwolenia.jpeg (79,63KB)
JPEGZALACZNIK_7H_-_Mapa_zezwolenia_burmistrz.jpeg (53,86KB)
JPEGZALACZNIK_7I_-_Mapa_zezwolenia_starosta.jpeg (55,59KB)
JPEGZALACZNIK_7J_-_Mapa_zezwolenia_marszalek.jpeg (62,64KB)
PDFZALACZNIK_8A_-_Inwentaryzacja_stojakow_i_wiat_na_rowery.pdf (185,10KB)
PDFZALACZNIK_8B_-_Inwentaryzacji_linii_komunikacji_zbiorowej.pdf (214,57KB)
PDFZALACZNIK_8C_-_Inwentaryzacji_przewozow_szkolnych.pdf (497,47KB)
PDFZALACZNIK_8D_-_Macierz_zaleznosci_dla_analizy_wielokryterialnej.pdf (263,30KB)
PDFZALACZNIK_8E_-_Matryca_zgodnosci_Strategii_z_dokumentami_strategicznymi_z_poziomu_regionalnego_i_lokalnego.pdf (262,39KB)
PDFZALACZNIK_8F_-_Rangi_projektow.pdf (393,42KB)
PDFZALACZNIK_9_-_Lista_projektow.pdf (425,56KB)