Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wspieramy najlepszych III - Program Stypendialny Samorządu Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych do programu stypendialnego "Wspieramy najlepszych III", realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020.

Jeśli jesteś uczniem szkoły podstawowej w klasie 7 i 8 lub uczniem szkoły ponadpodstawowej w województwie opolskim, szczególnie uzdolnionym m.in w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości a Twoja średnia z roku szkolnego 2019/2020 to 4,9 lub więcej to  masz szanse zawalczyć o stypendium.

Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej https://www.opolskie.pl/ w zakładce REGION

Nabór wniosków prowadzony będzie od 28 września do 9 października br.

Wnioski  można przesłać pocztą na adres: 

Departament Edukacji i Rynku Pracy

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

lub elektronicznie na skrzynkę e-puap na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP

lub złożyć osobiście do skrzynki podawczej na terenie urzędu

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14 (wejście od Ostrówka)

45-082 Opole


Wspieramy najlepszych_2020.jpeg