Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki plebiscytu Człowiek Roku 2016  

Wyniki plebiscytu Człowiek Roku 2016  

 

Zwycięzcami szczebla powiatowego zostali:

W kategorii: SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Józef Kozina, Starosta Głubczycki, nominowany za wieloletnią pracę, jako starosta oraz Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich

 

W kategorii: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA

Małgorzata Krywko – Trznadel, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, nominowana za prężne działania na rzecz polepszania warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Klisinie

 

W kategorii: KULTURA

Maria Farasiewicz, nauczycielka w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach, nominowana za liczne działania na rzecz krzewienia kultury wśród młodzieży i mieszkańców powiatu

 

W kategorii: BIZNES

Stanisław Jabłoński i Dariusz Czyż, właścicieli firmy Biochem Kietrz, nominowani za efektywne działania na rzecz kompleksowego zaopatrywania rolników w materiał siewny i środki ochrony roślin.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i nominowanym!