Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Zostań Kobietą Sukcesu!

Jesteś kobietą ? Jesteś bezrobotna i poszukujesz zatrudnienia? Masz co najmniej 30 lat? Posiadasz niezbyt wysokie kwalifikacje a chcesz mieć własną firmę? Chcesz być kobietą sukcesu i pracować na własny rachunek?

Mieszkasz na terenie gminy: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza, Branice, Olszanka, Skarbimierz, Głubczyce, Rudniki, Pokój, Świerczów, Wilków.

Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałaś: TAK. Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w projekcie: Kobieta sukcesu! Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw przez KOBIETY w wieku 30 lat i więcej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany dla kobiet pozostających bez pracy powyżej 30 roku życia, które chciałyby spróbować własnych sił i pracować dla siebie a znajdują się w szczególnej trudnej sytuacji i spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków tj:

 • są bezrobotne
 • poszukujące pracy
 • bierne zawodowo
 • niepełnosprawne
 • powyżej 50 r.ż.
 • długotrwale bezrobotne
 • o niskich kwalifikacjach
 • posiadają co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż.
 • posiadają dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż.
 • są migrantkami powrotnymi
 • są imigrantkami

O dofinansowanie mogą starać się kobiety, które są zainteresowane założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w okresie od XI.2016 do IV.2018 przez co najmniej 12 miesięcy począwszy od daty zarejestrowania działalności gospodarczej zgodnie z branżami strategicznymi województwa opolskiego, generując dodatkowe miejsca pracy. Oprócz tego zamieszkują obszar jednej z gmin: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza, Branice, Olszanka, Skarbimierz, Głubczyce, Rudniki, Pokój, Wilków w rozumieniu przepisów KC i nie są wykluczone z ubiegania się o udzielenie pomocy de minimis, nie posiadały wpisu do rejestru CEIDG, KRS, wpisu o prowadzeniu działalności gospodarczej na podst. odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Osoby, które zgłoszą i zakwalifikują się do projektu będą miały szansę otrzymać:

 • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo
 • jednorazową, bezzwrotną dotację na założenie firmy do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę
 • bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną miesięcznie w kwocie 1000 PLN przez okres 6 lub 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • wsparcie psychologa i coacha
 • zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem

Na kandydatów czeka 60 miejsc w etapie szkoleniowym, a dla 50 najlepszych z nich wsparcie finansowe na uruchomienie działalności.

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria, masz zapał i entuzjazm, ale brakuje Ci środków na założenie firmy i rozpoczęcie własnej działalności, ten projekt jest właśnie dla Ciebie.

Więcej informacji: http://kobieta.ceii.pl/

KOBIETA_SUKCESU.jpeg