Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

PROW 2014-2020

ologowanie PROW.png

„Modernizacja (przebudowa) drogi 1224 O Włodzienin – Nowa Cerekwia na odcinku od miejscowości Wojnowice do DW 416 w miejscowości Nowa Cerekwia”

Projekt realizowany na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00028-65151-UM0800084/16 z dnia 01.07.2016r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Operacja typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Cel projektu:

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowanie drogi o długości 5225 m.

Termin zakończenia zadania: sierpień 2017r.

 

Całkowita wartość projektu: 2 099 998,68 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 2 099 998,68 zł

Dofinansowanie ze środków EFRROW: 1 336 229,00 zł

 

ologowanie PROW.png

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1216O w miejscowości Gołuszowice”

Projekt realizowany na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00072-65151-UM0800118/20 z dnia 11.06.2021r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Operacja typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Cel projektu:

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej o długości 0,768 km.

Termin zakończenia zadania: I kw. 2022r.

 

Całkowita wartość projektu: 1 688 711,00 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 688 711,00 zł

Dofinansowanie ze środków EFRROW: 1 074 526,00 zł