Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

PO IiŚ 2007-2013

PO IS 2007-2013.png

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu głubczyckiego

poprzez zakup nowych ambulansów ratowniczych wraz z wyposażeniem


Okres rzeczowej realizacji projektu: 11.2009 r. – 06.2010 r.


Cele projektu:

  • skrócenie czasu oczekiwania na karetkę (skrócenie mediany czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego w skali każdego miesiąca - do 8 minut w Głubczycach i do 15 minut w pozostałych miejscowościach obszaru wsparcia projektu
  • utrzymanie zasady "złotej godziny"
  • podwyższenie standardu świadczonych usług poprzez możliwość skrócenia czasu oczekiwania na karetkę oraz możliwość kompleksowego świadczenia usług, bez konieczności korzystania z podwykonawców
  • obniżenie kosztów eksploatacji, dzięki zakupowi nowych ambulansów ratowniczych z odpowiednim wyposażeniem, a tym samym możliwość zwiększenia taboru ambulansów powstałego w ramach projektu jeszcze dodatkowo o ambulans rezerwowy
  • dostosowanie do wymogów unijnych , dzięki spełnianiu przez ambulanse zakupione w ramach projektu norm emisji spalin EURO 5


Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowalne – 1.018.000,00 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) - 865.300,00 PLN
Wkład własny, budżet powiatu (15%) - 152.700,00 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 1.018.000,00 PLN

 

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013