Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

PO KL 2007-2013

PO KL 2007-2013.jpeg

Zwiększenie kompetencji kadr urzędów administracji samorządowej w powiecie głubczyckim

 

Okres rzeczowej realizacji projektu: 01.2011 - 02.2012 r.

Cel projektu: poprawa jakości świadczonych usług publicznych poprzez wyposażenie urzędników w kluczowe umiejętności pracownicze.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego,
  • zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej z zakresu profesjonalnej obsługi klienta,
  • zwiększenie poziomu wiedzy specjalistycznej w zależności od pełnionego zakresu czynności,
  • wzrost zaufania społecznego poprzez wprowadzenie procedury wzmacniającej przejrzystość w urzędach.

Źródła finansowania

Dofinansowanie:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego - 626.952,56 PLN

- wkład własny z budżetów partnerów (Powiat Głubczycki, Gmina Głubczyce, Gmina Kietrz, Gmina Branice, Gmina Baborów) - 70.500,00 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚC PROJEKTU: 697.452,56 PLN

 

 

Nabycie umiejętności i uprawnień do kierowania pojazdami zwiększających atrakcyjność

i kompetencje uczniów szkół zawodowych poprzez zorganizowanie kursów prawa jazdy

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2008 r. - 30.06.2009 r.

Cel projektu: podwyższenie poziomu kwalifikacji uczniów szkół zawodowych oraz podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu głubczyckiego. Realizacja projektu polegała na organizacji nieodpłatnego kursu Prawo jazdy kat. B dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach.

Źródła finansowania:

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 51.125,00 PLN
Wkład własny, budżet powiatu - 7.650,00 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 58.775,00 PLN

 

Projekty współfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013